Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Algeopblomstringer og fornyet iltsvind i september

En køligere og mere blæsende august forbedrede forholdene i de iltsvindsramte danske farvande, men de sommerlige forhold i første halvdel af september kombineret med et forøget iltforbrug ved nedbrydningen af nye algeopblomstringer førte til udbredt og intenst iltsvind i en del i forvejen iltsvinds-sårbare områder.

26.09.2014 | Steen Voigt

hav

Iltsvindsrapporten for august-september 2014 fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, nævner Limfjorden, Mariager Fjord, Det Sydfynske Øhav og det sydlige Lillebælt med tilstødende fjorde som de hårdest ramte.

I september udvikledes også iltsvind i et udbredt område i Kattegat. I enkelte fjorde som Aabenraa Fjord bevirkede kraftig fralandsvind, at iltsvindet lokalt og kystnært blev forstærket på grund af indstrømmende iltfattigt bundvand.

Seniorforsker Jens Würgler Hansen, der står for iltsvindsrapporten, fortæller, at iltsvind er baseret på tilførslen af næringsstoffer, men dets udvikling afhænger i stor udstrækning af de klimatiske forhold.

”Fortsætter de svage vinde, kan der opstå nye iltsvindsområder, og iltforholdene kan forværres yderligere i de allerede ramte områder med fare for bunddyr og fisk,” siger Jens Würgler Hansen, ”men bliver det, som forventet, mere blæsende, vil iltsvindsforholdene formodentlig langsomt bedres, og kun de mest sårbare områder vil blive påvirket markant. Nogle farvande er dog ekstra udsatte over for påvirkning i år på grund af det tidlige og meget markante iltsvind i forsommeren.”

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi offentliggør årets sidste to iltsvindsrapporter 31. oktober og 28. november. Rapporterne udarbejdes i samarbejde med Naturstyrelsen og svenske og tyske institutioner.

Kontakt: Seniorrådgiver Jens Würgler Hansen, tlf. 8715 8805, jwh@bios.au.dk  
               DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi
               Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Iltsvind i de danske farvande i august-september 2014. Rapporteringsperiode: 21. august – 17. september. Jens Würgler Hansen, David Rytter & Thorsten J. Skovbjerg Balsby. 2014. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 19 s.

Iltsvindsrapporten

 

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen
Tags: iltsvind, algeopblomstring, eutrofiering