Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder

Du kan abonnere på nyhedsbrevet "Nyt fra DCE". Det orienterer om nye rapporter og andre publikationer fra DCE og om ny forskning og viden om naturen og miljøet i dansk, grønlandsk og europæisk sammenhæng. Tilmeld dig Nyt fra DCE.

04.05.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Uvist om marsvin er ramt af gødningsudslip

Lytteposter i Lillebælt har revet sig løs, og forskerne kan derfor ikke endnu sige noget om, hvordan ulykken på Fredericia Havn påvirker de små hvaler.

03.05.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Færre blisgæs i Disko Bugt-området

En optælling af fældende fugle ved Disko-øen og den yderste halvdel af Nuussuaq-halvøen viser flere ederfugle og færre blisgæs.

03.04.2016 | Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Konklusioner om bæredygtig krondyrforvaltning står ved magt

En skrivefejl omkring aldersfordeling ved død blandt danske kronhjorte er blevet rettet i en rapport fra 2014. Rettelsen får ingen betydning for rapportens konklusioner og anbefalinger.

18.03.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Ny viden om danske sæler viser et mere nuanceret billede i forhold til fiskeriet

Når de danske fiskere kaster garnet, er der garanti for, at der er flere med interesse i fangsten. Sælbestanden i de danske farvande er nemlig steget kraftigt de seneste 40 år, efter at sælen i Danmark en overgang nærmest var udryddet.

15.03.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Undersøgelser i Nordsøen viser mikroplast i alle bundprøver

Ti ud af ti prøver fra bunden af Nordsøen indeholder mikroplast. Det fastslår en ny rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi.

01.03.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Så meget koster forureningen fra brændeovne

Omkring 550 mennesker dør for tidligt hvert år i Danmark af partikelforurening fra brændeovne, viser nye beregninger.

26.02.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Præcisering af DNA-analyser af ulv i Danmark

I sidste uge blev der i medierne sået tvivl om oplysningerne om antallet af ulve, som i de senere år har været i Danmark.

23.02.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Hvad er baseline egentlig for noget?

Der har i den sidste tid været en intens interesse for regeringens landbrugspakke, og hvordan kvælstofregnskabet er blevet til.

23.02.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Universitetsrådgivning sikrer faglig kvalitet

Debatindlæg i Børsen af Hanne Bach, direktør, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet og Niels Halberg, direktør, DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet.

19.02.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

DNA-analyser af ulv er ikke helt ude i skoven

Forskere star fast på forekomsten af ulve i Danmark.

09.02.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Forskere nedjusterer antallet af ulve, der har været i Danmark

Et internationalt forskningssamarbejde med avancerede DNA-analyser har givet nye estimater for, hvor mange ulve der egentlig har været i Danmark.

09.02.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Notat om faglig dialog mellem Aarhus Universitet og SEGES

Der har på det seneste været rejst spørgsmål om, hvordan forskerne ved DCE og DCA, Aarhus Universitet, har rådgivet Miljø- og Fødevareministeriet i forhold til landbrugets kvælstofudledning.

09.02.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Nye tal for strandsvineri

Forskere måler affald på udvalgte strande. Skagen på kedelig førsteplads.

08.02.2016 | Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Ny aftale med Miljø- og Fødevareministeriet

Miljø- og Fødevareministeriet og DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet har indgået en ny aftale om forskningsbaseret myndighedsbetjening.

08.02.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Internationale miljø-erfaringer med skifergas

Hvad sker der med grundvandet, når man anvender fracking til at udvinde skifergas? Og kan skifergas-boringer forårsage jordskælv?

04.02.2016 | Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Tang skal dyrkes som råvare

Tang indeholder særlige bioaktive stoffer, der kan bruges til fremstilling af fødevarer og kosmetik. Med afsæt i en bevilling på 11,8 mio. kroner fra Innovationsfonden indgår Aarhus Universitet i MAB4 projektet, hvor det bl.a. er målet at øge produktionen af sukkertang i danske og færøske farvande.

29.01.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

DCE, Aarhus Universitet, sætter fokus på konfliktarter i den danske natur

Knap 200 deltagere deltog i diskussioner om forvaltning af konliktarter på årets temadag d. 27. januar. Ulv, skarv, sæler og bramgæs er nogle af de arter der var til debat, på grund af de problemer de skaber for bl.a. landmænd, fiskere og jægere.

Foto: Hans Ulrik Riisgaard©

27.01.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Ny opgørelse af ikke-hjemmehørende arter i danske farvande

Siden begyndelsen af firserne er der observeret over 60 nye dyre- og plantearter i de danske farvande, som via menneskelige aktiviteter er tilført fra fjerne farvande. De ikke-hjemmehørende eksotiske arter er gradvist blevet en mere fast bestanddel af vores marine flora og fauna, men denne udvikling lader ikke til at skyldes ændringer i havmiljøet.

19.01.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Overblik over udviklingen i fuglebestande

DCE, Aarhus Universitet, har samlet den seneste viden om udviklingen i de danske fuglebestande i en ny rapport, der viser både fremgang f.eks. for rovfugle og tilbagegang, bl.a. for vadefugle.

15.01.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Grøn omstilling kræver politisk vilje

Grøn omstilling kan ikke kun baseres på win-win løsninger, men kræver at man tager stilling til mulige trade-offs mellem forskellige sektorer og politikområder. Det konkluderer et internationalt forskerhold i en ny rapport.

15.01.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Barrierer for klimatilpasning i kommunerne

Forskere ved DCE har undersøgt hvad der henholdsvis fremmer og hæmmer en god lokal proces for klimatilpasning i de danske kommuner.

15.01.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Nyt paradigme for miljøregulering af landbruget

I forbindelse med udarbejdelsen af den nye Fødevare- og landbrugspakke har Aarhus Universitet beregnet de udvaskningsmæssige konsekvenser af tilbagerulningen af de nuværende miljøkrav.

06.01.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Miljøvurderinger af krigsgasser dumpet i havet

Forskere fra DCE kan beregne, at der ikke vil være en væsentlig øget miljørisiko forbundet med rørlægning forbi et område med dumpede krigsgasser.

18.12.2015 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Korrektion af det nationale kvælstofretentionskort

Ændring i dele af den nationale kvælstofmodel har resulteret i et korrigeret nationalt kvælstofretentionskort.

Foto af ulv fra fotofælde

18.12.2015 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Spøgelsesulve går i fotofælden

Nye fotos af ulve viser, at det er muligt at bruge fotofælder som et led i den systematiske overvågning af forekomst af ulv, som et supplement til f.eks. DNA-prøver.

Viser resultater 226 til 250 ud af 474

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste