Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder

Du kan abonnere på nyhedsbrevet "Nyt fra DCE". Det orienterer om nye rapporter og andre publikationer fra DCE og om ny forskning og viden om naturen og miljøet i dansk, grønlandsk og europæisk sammenhæng. Tilmeld dig Nyt fra DCE.

09.02.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Forskere nedjusterer antallet af ulve, der har været i Danmark

Et internationalt forskningssamarbejde med avancerede DNA-analyser har givet nye estimater for, hvor mange ulve der egentlig har været i Danmark.

09.02.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Notat om faglig dialog mellem Aarhus Universitet og SEGES

Der har på det seneste været rejst spørgsmål om, hvordan forskerne ved DCE og DCA, Aarhus Universitet, har rådgivet Miljø- og Fødevareministeriet i forhold til landbrugets kvælstofudledning.

09.02.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Nye tal for strandsvineri

Forskere måler affald på udvalgte strande. Skagen på kedelig førsteplads.

08.02.2016 | Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Ny aftale med Miljø- og Fødevareministeriet

Miljø- og Fødevareministeriet og DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet har indgået en ny aftale om forskningsbaseret myndighedsbetjening.

08.02.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Internationale miljø-erfaringer med skifergas

Hvad sker der med grundvandet, når man anvender fracking til at udvinde skifergas? Og kan skifergas-boringer forårsage jordskælv?

04.02.2016 | Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Tang skal dyrkes som råvare

Tang indeholder særlige bioaktive stoffer, der kan bruges til fremstilling af fødevarer og kosmetik. Med afsæt i en bevilling på 11,8 mio. kroner fra Innovationsfonden indgår Aarhus Universitet i MAB4 projektet, hvor det bl.a. er målet at øge produktionen af sukkertang i danske og færøske farvande.

29.01.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

DCE, Aarhus Universitet, sætter fokus på konfliktarter i den danske natur

Knap 200 deltagere deltog i diskussioner om forvaltning af konliktarter på årets temadag d. 27. januar. Ulv, skarv, sæler og bramgæs er nogle af de arter der var til debat, på grund af de problemer de skaber for bl.a. landmænd, fiskere og jægere.

Foto: Hans Ulrik Riisgaard©

27.01.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Ny opgørelse af ikke-hjemmehørende arter i danske farvande

Siden begyndelsen af firserne er der observeret over 60 nye dyre- og plantearter i de danske farvande, som via menneskelige aktiviteter er tilført fra fjerne farvande. De ikke-hjemmehørende eksotiske arter er gradvist blevet en mere fast bestanddel af vores marine flora og fauna, men denne udvikling lader ikke til at skyldes ændringer i havmiljøet.

19.01.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Overblik over udviklingen i fuglebestande

DCE, Aarhus Universitet, har samlet den seneste viden om udviklingen i de danske fuglebestande i en ny rapport, der viser både fremgang f.eks. for rovfugle og tilbagegang, bl.a. for vadefugle.

15.01.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Grøn omstilling kræver politisk vilje

Grøn omstilling kan ikke kun baseres på win-win løsninger, men kræver at man tager stilling til mulige trade-offs mellem forskellige sektorer og politikområder. Det konkluderer et internationalt forskerhold i en ny rapport.

15.01.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Barrierer for klimatilpasning i kommunerne

Forskere ved DCE har undersøgt hvad der henholdsvis fremmer og hæmmer en god lokal proces for klimatilpasning i de danske kommuner.

15.01.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Nyt paradigme for miljøregulering af landbruget

I forbindelse med udarbejdelsen af den nye Fødevare- og landbrugspakke har Aarhus Universitet beregnet de udvaskningsmæssige konsekvenser af tilbagerulningen af de nuværende miljøkrav.

06.01.2016 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Miljøvurderinger af krigsgasser dumpet i havet

Forskere fra DCE kan beregne, at der ikke vil være en væsentlig øget miljørisiko forbundet med rørlægning forbi et område med dumpede krigsgasser.

18.12.2015 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Korrektion af det nationale kvælstofretentionskort

Ændring i dele af den nationale kvælstofmodel har resulteret i et korrigeret nationalt kvælstofretentionskort.

Foto af ulv fra fotofælde

18.12.2015 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Spøgelsesulve går i fotofælden

Nye fotos af ulve viser, at det er muligt at bruge fotofælder som et led i den systematiske overvågning af forekomst af ulv, som et supplement til f.eks. DNA-prøver.

Formålet med kortlægningen af luftkvaliteten langs statsvejnettet er at beskrive den geografiske variation. Foto: Søren Kjeldgaard, AU-foto

17.12.2015 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Luftkvaliteten langs statslige motor- og landeveje kortlagt

DCE har for Vejdirektoratet kortlagt luftkvaliteten for kvælstofdioxid og partikler langs de statslige motor- og landeveje i hele Danmark. Det er sket med modellen OML-Highway, som er udviklet af DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

03.12.2015 | Miljø, klima og energi, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Aarhus Universitets miljøforskning er i verdenseliten

Miljøforskningen ved Aarhus Universitet er den bedste i Danmark og rangerer som nummer 27 i verden på U.S. News Best Global Universities-ranglisten.

Ålegræs.

03.12.2015 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Bedre vilkår for ålegræs og tang i danske farvande i 2014

Der er nu flere tegn på, at reduktionen i næringsstofudledningen fra Danmark nu også har den forventede positive effekt på planter og dyr i fjorde og kystnære områder.

01.12.2015 | Kursus, Miljø, klima og energi, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Få inspiration og ny viden på korte efteruddannelseskurser i biologi

Mangler du viden om nyeste forskning og konkrete værktøjer i dit arbejde? Forskere ved Aarhus Universitet tilbyder forskningsbaseret efterdannelse inden for en række relevante emner, der dækker natur og miljø.

27.11.2015 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Årets iltsvind afblæst – stort set

Iltsvindets udbredelse i de danske farvande var markant reduceret midt i november sammenlignet med midt i oktober hovedsageligt som følge af det blæsende efterårsvejr.

DCE's bybaggrundsmålestation i København er placeret på taget af H.C. Ørsted Instituttet i Universitetsparken. Foto: Stephan Bernberg

10.11.2015 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Partikel-forurening igen i 2014 under grænseværdierne

Luftforureningen med partikler i Danmark blev også i 2014 målt til at ligge under EU’s grænseværdier for partikelstørrelserne PM₁₀ eller PM₂.₅ (partikler med en diameter mindre end 10, henholdsvis 2.5 mikrometer).

30.10.2015 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

’Lunt’ bundvand med til at fastholde iltsvind langt ind i oktober

Iltsvindet i flere danske farvande var midt i oktober både i udbredelse og intensitet enten på niveau med eller lidt større end udbredelsen midt i august og midt i september.

Det danske inspektionsskib Ejnar Mikkelsen i den nordlige del af Baffin Bugt Foto: Daniel Spelling Clausen

14.10.2015 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Kortlægning af følsomme områder langs Grønlands vestkyst fortsætter

Senest har forskerne gennemført undersøgelser i den nordligste del af Baffin Bugt og ved det isfrie havområde Nordvandet.

Krydstogtskibet Queen Victoria på vej gennem Øresund. Foto: Colourbox

05.10.2015 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Hurtig effekt på luftkvaliteten af nyt svovlkrav for skibsbrændstof

Skærpede krav fra 1. januar 2015 til indholdet af svovl i skibstrafikkens brændstof – fra 1 procent til 0,1 procent - er efter al sandsynlighed årsagen til et reduceret indhold af svovldioxid i luften med op til 50-60 procent.

Kobber og zink tilsættes svinenes foder som vækstfremmere, ligesom zinkoxid bruges medicinsk ved problemer med fravænningsdiarré hos smågrise. Foto: Jesper Rais, AU

05.10.2015 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Stigende indhold af kobber og zink i landbrugsjord

Tilførslen af kobber og zink med svinegylle har i perioden 1986-2014 øget koncentrationerne i jorden af de to metaller.

Viser resultater 226 til 250 ud af 464

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste