Aarhus Universitets segl

Samarbejdsaftaler og finansiering

Der findes to grundlæggende forskellige modeller for samarbejde mellem AU og virksomheder. Der kan enten være tale om samfinansieret eller rekvireret forskning. Finansieringen af de to typer af projekter er forskellige, og de giver forskellige vilkår for f.eks. ejerskab af data for vilkår for fortrolighed og for prisen.

Samfinansierede projekter

I samfinansierede projekter bidrager alle parter med ressourcer. For jer som virksomhed kan samfinansieret forskning være økonomisk fordelagtigt på grund  evt. finansiering via offentlige midler og innovationspuljer.

Partnerne aftaler i fællesskab, hvad projektet skal omhandle, og hvordan det skal forløbe. Det skal således både kunne tilgodese jeres ønsker og behov samtidigt med, at projektet skal leve op til en række videnskabelige relevans- og kvalitetskriterier. Når der er indgået en mundtlig aftale, skal der udarbejdes en skriftlig samarbejdsaftale, hvor bl.a. forhold om immaterielle rettigheder, publicering og fortrolighed fastlægges. Læs mere om jura og aftaler her.

Der findes en række finansieringsmuligheder til sådanne projekter, hvor det er muligt at søge tilskud og støtte gennem offentlige puljer. Vores medarbejdere er eksperter på området og vil i dialog med jer finde frem til den bedste finansieringsform.

Kontakt os og hør nærmere om mulighederne for samfinansierede samarbejdsprojekter.

Rekvireret forskning

Ved rekvireret forskning køber din virksomhed bestemte ydelser af universitetet, og ydelsen er således fuldt finansieret af jer. Det kan være analyseopgaver, testning mv., hvor der sker en erhvervsmæssig udnyttelse af forskernes kompetencer.

Virksomheden vil - medmindre særlige forhold gør sig gældende - få rettighederne til de opnåede resultater, herunder evt. immaterielle rettigheder. AU vil desuden kunne tegne forsikring for produktansvar. Læs mere om jura og aftaler her.

Kontakt os og hør nærmere om mulighederne for rekvireret forskning. 

Links til undersøgelser om værditilvækst for virksomheder der samarbejder med forskere: