Aarhus Universitets segl

VILD MED VILJE LYSTRUP

Den vilde natur er rykket ind i Lystrup med flere blomster, dyr og græslandsplanter. Det er sket i forbindelse med et klimaprojekt i en 6-7 ha stor bypark i Lystrup, nord for Aarhus, hvor Aarhus Vand har etableret regnvandssø, volde og grøfter for at tilbageholde og nedsive større mængder regnvand.

Samtidig med klimatilpasningsprojektet har DCE-forskere i samarbejde med Aarhus Kommune og Aarhus Vand skabt en stor-skala demonstration af, hvordan biodiversitet og klimatilpasning kan gå hånd i hånd i en offentlig park. Det er blevet til Vild Med Vilje Lystrup projektet, hvor det vil være muligt at møde padder, salamandere, insekter og flere fugle i de nye næringsfattige miljøer, og hvor der også indføres høslæt på demonstrationsarealerne 2 gange årligt.

Udover demonstrationsprojektet har DCE-forskere ført en ko-kreativ proces med lokale Lystrup borgere og en lokal skole omkring deres rolle og ønsker til at få mere spændende natur tæt på, hvor de bor. Det er bl.a. blevet til det første kogræsser og naturplejeforening i en offentlig by-park i Danmark, et rodvæltet træ, en skattejagt, undervisningsmateriale i natur og teknik, et boghus og bio-vandringer i området, hvor borgere får indblik i sammenhænge og detaljer omkring naturen og mangfoldigheden i Lystrup.

“Forskernes deltagelse har givet et add-on til projektet – en merværdi i form af biodiversitet, som er med til at udvikle hele området”.

Anne Lausten, Fagchef for Klimatilpasning, Aarhus Vand A/S.