Aarhus Universitets segl

Nr. 193: Plantekatalog. Planter, der understøtter biodiversitet

Strandberg, B., Bruus, M. & Axelsen, J.A. 2021. Plantekatalog. Planter, der understøtter biodiversitet. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 46 s. - Teknisk rapport nr. 193. 
http://dce2.au.dk/pub/TR193.pdf

Sammenfatning

Plantekataloget giver et overblik over danske plantearter, der i særlig grad bidrager til biodiversiteten, idet de understøtter et bredt udvalg af insekter og fugle. Kataloget er baseret på eksisterende viden i en række videnskabelige artikler og bøger. Det omfatter 127 plantearter, hvoraf størstedelen er urter (96 arter), men også træer, buske, dværgbuske tuedannende græsser samt klatreplanter. For hver art er livsvarighed, blomsterfarve, blomstringsperiode, levestedsbetingelser, udbredelse i Danmark og plantehøjde angivet foruden kendte faunainteraktioner.