Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nr. 183: Program for kortlægning af partikler i Tårnby Kommune

Jensen, S.S., Ellermann, T., Hertel, O. 2020. Program for kortlægning af partikler i Tårnby Kommune. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 50 s. - Teknisk rapport nr. 183. http://dce2.au.dk/pub/TR183.pdf

Sammenfatning

Tårnby Kommunes Kommunalbestyrelse ønsker at gennemføre en kortlægning af støj- og partikelforureningen i Tårnby Kommune med fokus på områder med følsom arealanvendelse, så som skoler, institutioner og idrætsanlæg.

Tårnby Kommune har forud for kortlægningen efterspurgt et forslag til, hvordan kortlægningen kan gennemføres og beskrevet den ønskede leverance i et dokument med titlen ”Tilbud på opgave vedr. kortlægning af partikler i Tårnby Kommune” fra den 5.3.2020. Opgaven er præciseret i et spørgsmål/svar af 16.3.2020. DCE har den 16.4.2020 fremsendt et tilbud på løsning af opgaven.

Tårnby Kommune har bedt DCE- Nationalt Center for Miljø og Energi under Aarhus Universitet om at udføre opgaven vedr. et forslag til en kortlægning af partikelforureningen. Det er Institut for Miljøvidenskab under Aarhus Universitet, som er det udførende institut på opgaven. Der har i forløbet med opgaveløsningen været efterfølgende dialog og møder omkring afklaring af den ønskede opgave. Tårnby Kommune har haft mulighed for at fremsende kommentarer til et udkast til rapporten.

Nærværende rapport beskriver DCE’s forslag til kortlægning af luftforureningen med fokus på partikler, og med inddragelse af data fra både målinger og modelberegninger. Det er endvidere vurderet, hvad det vil koste at gennemføre forslagene til kortlægningen, samt hvad der vil være en realistisk tidshorisont for gennemførelse af kortlægningen. Rapporten vil kunne danne grundlag for et efterfølgende udbud af opgaven med at gennemføre selve kortlægningen.

Denne rapport indeholder:

  • Et ledelsesresume, som giver et kort resume af det foreslåede kortlægningsprogram i et ikke-teknisk sprog.
  • Et statusoverblik over eksisterende viden, som er rammesættende for opgaven.
  • En beskrivelse af konkrete forslag til et program for kortlægning af partikelforureningen i Tårnby Kommune.