Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nr. 164: Undervandsstøj i danske Farvande 2019. Havstrategidirektivets kriterium D11C2

Hermannsen, L., Nielsen, M. L. K. & Tougaard, J. 2020. Undervandsstøj i danske Farvande 2019. Havstrategidirektivets kriterium D11C2. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 56 s. - Teknisk rapport nr. 164. http://dce2.au.dk/pub/TR164.pdf

Sammenfatning

Havstrategidirektivet pålægger EU's medlemslande at overvåge havmiljøet og sikre at der opretholdes eller opnås god miljøtilstand i danske farvande. Denne rapport beskriver overvågningen af undervandsstøj fra skibstrafik (Havstrategidirektivets Indikator 11.2) i Indre Danske Farvande i 2019 (Målt ved station Anholt, Hjelm, Lillebælt og Stevns). Rapporten omfatter de målinger, der er foretaget som led i Miljøstyrelsens overvågningsprogram (2019).