Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nr. 163: Oliespild i grønlandske farvande, miljømæssige udfordringer og beredskab

Fritt-Rasmussen, J., Boertmann, D., Christensen, T., Clausen, D.S., Gustavson, K., Wegeberg, S. & Mosbech, A. 2020. Oliespild i grønlandske farvande, miljømæssige udfordringer og beredskab. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 52 s. - Teknisk rapport nr. 163.
http://dce2.au.dk/pub/TR163.pdf

Sammenfatning

Denne rapport består af en række forslag, som bidrager til vidensgrundlaget for beslutninger i forbindelse med oliespild og i oliespildsbekæmpelse i grønlandske farvande (kapitel 1). Forslagene bygger på tre baggrundsnotater: notat A i kapitel 4 (om oliespildsbekæmpelse, med et grønlandsk fokus), notat BI i kapitel 5 (om kortlægning af særligt vigtige naturområder i Grønland) og notat BII i kapitel 6 (om tung bunkerolie, HFO). Med udgangspunkt i baggrundsnotaterne og forslag til anbefalinger beskrives fire scenarier for bekæmpelse af oliespild i udvalgte grønlandske farvande (kapitel 2).