Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nr. 160: Hvordan bevarer vi heden i Danmark

Bak, J., Løvschal, M. & Damgaard, C.F. 2020. Hvordan bevarer vi heden i Danmark. Tilstand, pleje og mulig genopretning. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 50 s. - Teknisk rapport nr. 160
http://dce2.au.dk/pub/TR160.pdf

Sammenfatning

Heden er en naturtype med en helt særlig værdi, både kulturhistorisk, landskabsmæssigt, og for bevarelse af biodiversitet. Den er samtidigt en af de naturtyper, hvor mest er tabt de sidste 100 år, og stadig i dag blandt de mest pressede naturtyper.  Tilbagegangen i dag skyldes primært kvælstofbelastning og mangel på ekstensiv drift / naturpleje. Bevarelse af heden vil kræve naturgenopretning, der forøger arealet og sammenbinder nogle af de små, fragmenterede hedeområder og iværksættelse af naturpleje, der genskaber dynamikken fra den tidligere ekstensive drift af heden og fjerner tilført og akkumuleret kvælstof fra heden.