Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nr. 32: Havfuglekolonier i Melville Bugt, Nordvest Grønland II. Afsluttende undersøgelse i August 2013

Boertmann, D. 2013. Seabird colonies in the Melville Bay, Northwest Greenland II. Final survey in August 2013. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 24 pp. Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 32. http://dce2.au.dk/pub/TR32.pdf

Sammenfatning

I august 2013 blev ynglekolonier for havfugle kortlagt og optalt i den nordlige del af Melville Bugt som supplement til de tællinger, der blev gennemført i sommeren 2012 i de sydlige og centrale dele. Det viste sig, at der var meget få ynglekolonier af havfugle i området, og disse var små og kun med arterne gråmåge og tejst. Med der er også meget store kolonier af ynglende søkonger i den allervestligste del af Melville Bugt og langs kysten mellem Kap York og Thule Air Base. Disse kolonier blev kortlagt og fotograferet, da optællinger ikke er mulige. Resultaterne vil indgå i den grønlandske database over havfuglekolonier og vil være tilgængelige når olieefterforsknings­aktiviteter skal planlægges, overvåges og reguleres.