Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nr. 31: Landbaseret tilførsel af kvælstof og fosfor til danske fjorde og kystafsnit, 1990-2011

Tilførslen af vand, kvælstof og fosfor fra land til fjorde og kystafsnit rundt Danmark er opgjort og præsenteret for perioden 1990-2011. Rapporten består af en kort beskrivelse af metoder og datagrundlag samt datablade for de enkelte fjorde og landet som helhed. Disse datablade viser afstrømningsopland, målestationers beliggenhed og nøgledata og nøglefigurer for de enkelte fjorde.