Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nr. 2: Planteæderes indvirkninger på økosystem funktioner

Schmidt, N.M., Krogh, P.H. & Forchhammer, M.C. 2011. Herbivore influences on ecosystem functioning. Establishment of musk ox exclosures at Zakenberg. Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy. 20 pp. - Technical Report from DCE - Danish Centre for Environment and Energy No. 2. http://www2.dmu.dk/Pub/TR2.pdf

Sammendrag

I juli 2010 etablerede vi permanente moskusokse-exclosures i et stort kærområde i Zackenbergdalen, Nordøstgrønland. Forsøgsdesignet inkluderer to behandlinger, et exclosure (EX) og en sne-kontrol (SC), samt et kontrolplot (C). EX behandlingen forhindrer moskusgræsning, mens SC behandlingen tillader moskusgræsning, samtidig med at den fungerer som kontrol for en mulig hegns-effekt på sneaflejringen i feltet. C behandlingen er umanipuleret. Alle 25 felter er opsat i et randomiseret blok-design med 5 replikater af hver behandling. Hvert felt måler 10x10m, og vender mod NNW, som er den dominerende vindretning om vinteren. EX-felter har hegn på alle sider, mens SC-felterne kun har hegn mod NNW, hvorved en eventuel snehegns-effekt i EX og SC bliver sammenlignelig. C-felterne er udelukkende markeret med små stolper.

I forbindelse med etableringen af exclosures indsamlede vi en række base-line data, herunder data på biodiversitet af planter, biomasse og NDVI. Desuden indsamlede vi data på biodiversiteten af jordbundsdyr, fødekædestrukturen i jorden vha. stabile isotoper, og jordbundsforhold. Endelig udlagde vi udstyr til måling af jordtemperatur, næringsstoftilgængelighed og nedbrydningsrater i alle felter, samt målte tykkelsen af aktivlaget.