Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nr. 11: Basemap

Levin, G., Jepsen, M.R. & Blemmer, M. 2012. Basemap, Technical documentation of a model for elaboration of a land-use and land-cover map for Denmark. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 47 pp. Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 11. http://www2.dmu.dk/Pub/TR11.pdf

 

Sammenfatning

Selv om detaljeret geografisk information i stigende grad er tilgængelig, findes der intet aktuelt nationalt kort over arealanvendelse og arealdække for Danmark. Formålet med Basemap er derfor at kombinere eksisterende geografisk information til et samlet kort over arealanvendelse og arealdække for Danmark. Anvendte data omfatter topografiske data, data fra naturforvaltning og monitering samt markkort for landbrugets arealanvendelse. Et yderligere formål med Basemap er at sikre fuld gennemsigtighed af den anvendte metode. Dette omfatter beskrivelse af anvendte data, dokumentation af oparbejdning af anvendte data samt af den udviklede rumlige modellering. Basemap bliver allerede anvendt til en række formål. Eksisterende anvendelser omfatter udvikling af et arealanvendelses og arealdækkekort til vurdering af effekter af klimaændringer; estimering af overordnede arealanvendelses- og arealdækkeklasser samt analyser af rumlig sammenhæng mellem halvkulturarealer og ekstensive landbrugsarealer. Gennemsigtigheden af den anvendte metode vil gøre det lettere i fremtiden at udarbejde nye versioner af kortet baseret på opdaterede data. Derudover muliggør det, at anvendte data og den rumlige modellering kan varieres og tilpasses alternative anvendelser og forskningsbehov.