Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nr. 1: Anskydning af vildt

Holm, T.E., Madsen, J. & Haugaard, L. 2011. Anskydning af vildt. Nye undersøgelser 2008-2011. Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet. 16 s. – Teknisk rapport fra Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 1. http://www2.dmu.dk/Pub/TR1.pdf

 

Sammenfatning

Undersøgelserne af anskydninger i 2008-2011 tyder klart på, at de positive virkninger af Miljøministeriets ”Handlingsplan til forebyggelse af anskydning af vildt” er fastholdt for ederfugl og ræv. Her er der intet i resultaterne, der tyder på, at andelen af anskudte individer igen er begyndt at stige, og resultaterne må fortolkes sådan, at de positive virkninger af Handlingsplanen er fastholdt.

For kortnæbbet gås er der indikationer på, at anskydningsraten er steget mellem 2005 og 2009-2011. Her har vækst i bestanden bevirket, at gæssene i dag spredes over langt større områder i Vest- og Nordjylland om efteråret, og at de bliver i landet gennem hele efteråret. Dette har bevirket et stigende jagtudbytte, men også at de jages i nye områder og af jægere, som ikke har erfaring med gåsejagt og ikke nødvendigvis har fået information om anskydning, skudafstande og jagtmetoder fra handlingsplanen. Derfor anbefales det, at informationskampagnen om anskydninger i Danmark udvides. Stigende jagttryk på kortnæbbet gås i Norge, hvor der hidtil ikke har været fokus på anskydningsproblematikken, kan også være en medvirkende årsag til den stigende tendens i anskydningsraten.