Aarhus Universitets segl

Fagdatacentre

Fagdatacentre under DCE:

Der er yderligere to fagdatacentre under af henholdsvis GEUS og af Miljøstyrelsen:

Fagdatacentrene sikrer på nationalt niveau indsamling, lagring og kvalitetssikring af overvågningsdata. De indsamlede og lagrede data skal altid være til rådighed for alle involverede parter i overvågningen til brug ved nationale og internationale rapporteringer.

Fagdatacentrene varetager følgende opgaver under NOVANA:

  • Udvikler metoder for prøvetagning
  • Udarbejder tekniske anvisninger for prøvetagning og datalagring
  • Står for landsdækkende datalagring, kvalitetssikring af data og databehandling
  • Udarbejder landsdækkende faglig rapportering af delområder
  • Tilrettelægger interkalibreringer af prøvetagnings- og feltmetoder
  • Indgår i samarbejde med Miljøstyrelsens faglige koordinationsgrupper