Aarhus Universitets segl

Uvist om marsvin er ramt af gødningsudslip

Lytteposter i Lillebælt har revet sig løs, og forskerne kan derfor ikke endnu sige noget om, hvordan ulykken på Fredericia Havn påvirker de små hvaler.

I begyndelsen af februar i år kollapsede en tank på Fredericia Havn under fyldning af gødning fra et skib. Ulykken fik en anden tank med palmeolie til at antænde, og i de følgende døgn flød gødning ud over havnen og ud i havet. Ingen ved endnu med sikkerhed, hvor meget gødning, der løb ud I havet, men den kollapsede tank kunne rumme 10.000 tons gødning.

Der var tale om såkaldt urea-ammonium-nitrat, som indeholder 32 procent rent kvælstof, og derfor kan over et tusind ton kvælstof være løbet ud i havet.

Det er uvist hvordan gødningen i havet kan påvirke marsvin, men det er sandsynligt at de midlertidigt vil trække væk fra høj koncentration af gødning i vandet. I Natura2000-området “Lillebælt” syd for Fredericia overvåger forskere fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi tætheden af marsvin med brug af undervandslytteposter. Disse akustiske marsvinelytteposter optager marsvins klik-lyde, de såkaldte ekkolokaliseringsklik. På baggrund af antallet af minutter med marsvineklik pr. dag bestemmer forskerne fra DCE på denne måde, hvor stor tætheden af marsvin er i området og hvordan dette varierer over året.

I et notat fra DCE undersøger forskerne, om data fra lytteposterne viser at udslippet har haft en påvirkning på marsvins tilstedeværelse i området. Desværre har to ud af fem lytteposter ikke optaget i perioden omkring udslippet, og derfor kan forskerne ikke se – eller rettere høre – om der er sket en ændring i antallet af marsvin i området nærmest Fredericia.

 

 

I forbindelse med overvågningen af marsvin i Natura 2000-området ’Lillebælt’, har DCE udsat fem marsvinelytteposter fordelt i området. To af disse (LB1 og LB5) var imidlertid ude af drift inden udslippet i februar, og forskerne har derfor ikke data fra disse stationer. Station LB1 var den nærmeste på udslippet og stationen har generelt væsentligt flere marsvinedektektioner end de fire andre. Dette betyder, at de 3 aktive stationer ligger hhv. 21 km(LB2), 26 km (LB3) og 34 km (LB4) i svømmeafstand fra udslippet.

Det betyder, at forskerne kun kan undersøge, om udslippet har effekt på marsvins tilstedeværelse længere væk end 21 km og udelukkende syd for udslippet. Her sås der ifølge notatet  ingen tydelig påvirkning, men dette betyder ikke, at der ikke kan have været en effekt nærmere udslippet.

 

Læs hele notatet her