Aarhus Universitets segl

Udbyttet falder, men flere invasive arter bliver nedlagt

Den nye vildtudbyttestatistik fra jagtsæsonen 2016-17 er landet. Resultaterne vidner om fortsat nedgang i antallet af skudt vildt.

Igen i år er udbyttet af rådyr faldet

Årets foreløbige vildtudbyttestatistik viser et samlet udbytte på knap 2,1 millioner stykker vildt. Dette tal vi sandsynligvis stige en smule, når den endelige statistik foreligger, men de foreløbige tal tyder på et fald på omkring 100.000 stykker vildt i forhold til sidste sæson.

Oversigten fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi dokumenterer igen i år et samlet fald i antallet af nedlagte pattedyr. Indtil videre er der i denne sæson blevet indrapporteret 214.219 stykker mod sidste sæsons 224.118, hvilket er et fald på fire procent. Især vildkaninen er på tilbagegang. Siden sidste sæson er antallet af nedlagte kaniner næsten halveret fra 6.318 styk til 3.635 styk. 

Rapporten giver også udtryk for et faldende antal nedlagte rådyr. Indtil videre er der i denne sæson kun rapporteret om 106.482 styk mod 109.625 året før. Det giver i alt et fald i udbyttet på 2.8%, som dog er mindre end faldet på 10%, som skete mellem 2014/15 og 2015/16.

Forlænget jagttid giver større udbytte

På grund af en stor bestand blev jagttiden på den kortnæbbede gås udvidet med januar måned i den seneste sæson, hvilket har ledt til 13.434 nedlagte individer mod sidste sæsons 8.818 styk.

Forlængelsen af jagttiden er et af de redskaber, der bruges i den adaptive forvaltning af den kortnæbbede gås, hvor ønsket er, at holde bestanden på et niveau på omkring 60.000 individer, for bl.a. at undgå at fuglene udøver for voldsomme skader på marker langs deres trækruter, som bl.a. går langs Vesterhavskysten.

Det øgede antal nedlagte individer hos den kortnæbbede gås taler ellers imod den generelle statistik for nedlagte fugle i Danmark. Hvor der sidste sæson blev meldt om 1.922.551 nedlagte fugle, er der i denne sæson kun blevet indberettet 1.867.039 styk, hvilket er et samlet fald på godt 5%. Ud af de 31 tilladte fuglearter, er der tilbagegang i udbyttet hos 23 arter.

Øget udbytte af invasive arter

Der er til gengæld sket en øget indberetning af de invasive arter i 2016/17, såsom sumpbæver, mårhund og bisamrotte. De højere tal kan være udtryk for at bestandene øges, men også være et udtryk for øget opmærksomhed fra jægere og dermed en mere målrettet bekæmpelse af disse arter. I Danmark er der otte såkaldte invasive arter, der må drives jagt på. Invasive arter er dyr, der spredes til områder, som de ikke vile kunne sprede sig til uden hjælp, og som har en negativ effekt på den oprindelige biodiversitet. Her i landet dækker det over dyr som vaskebjørne, mårhunde og amerikanske mink. Kun to slags fugle, canadagåsen og nilgåsen, er på listen over invasive arter. Hvor 242 nilgæs blev indberettet til Miljø- og Fødevareministeriet i sidste jagtsæson, er dette års forløbelige optælling oppe på 273. Antallet af nedlagte canadagæs er til gengæld faldet fra 6.634 i sidste sæson til 5.213 i år.

Flere indberetter supplerende oplysninger

Flere og flere jægerne indberetter supplerende oplysninger om deres udbytte af hårvildt. I denne sæson er der foreløbig 37.514 jægere, der har indberettet supplerende oplysninger såsom køn og alder på udbyttet. I alt er der indberettet detaljer om 103.122 stykker hårvildt, hvilket er en stigning på 1.8% fra sidste år.

Ligeledes går det fremad for antallet af indsendte vinger til Vingeundersøgelsen. Vingeundersøgelsen er en frivillig ordning for jægere, der går ud på at sende én vinge fra bestemte nedlagte vandfuglearter til Institut for Bioscience ved Aarhus universitet. På den måde bidrager jægerne med information om køn og alder, hvilket kan hjælpe forskerne ved Institut for Bioscience i deres undersøgelser af fuglebestande.

I den netop overståede sæson blev der indsendt 14.050 vinger af 464 jægere. Vingerne var indsamlet fra 783 lokaliteter fordelt over hele landet, dog flest i det vestlige Jylland. Antallet af indsendte vinger har ligget stabilt omkring de 12.000 til 14.000 de sidste par sæsoner.

 

Læs hele Vildtudbyttestatistikken 2016/2017 her.

 

For mere info, kontakt seniorforsker Thomas Kjær ved Institut for Bioscience:

 

tk@bios.au.dk

Fastnet: +4587158854