Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Strategisk miljøvurdering af Energiø Nordsøen

Hvaler, marsvin, bunddyr, havfugle og flagermus er blot nogle af de dyregrupper, som skal undersøges grundigt før arbejdet med tilblivelsen af verdens første energiøer.

Energi-øernes strategiske miljøpåvirkning skal nu undersøges af AU-forskere i samarbejde med bl.a. NIRAS. (Foto: Energinet.dk)

Snart begynder de indledende undersøgelser af miljøpåvirkningerne af den planlagte Energiø i Nordsøen med en såkaldt strategisk miljøvurdering samt indsamling af data til den senere miljøkonsekvensvurdering. Miljøvurderingen skal sikre viden om projektets virkning på miljøet både til lands og til vands, så politikere og borgere kan vurdere projektets indflydelse på miljøet.

”Energiøerne er endnu et meget spændende skridt i retningen mod det helt nødvendige klimaneutrale samfund. DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi og Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet er meget stolte over at kunne fortsætte vores engagement i denne grønne omstilling,” siger viceinstitutleder Mikkel Tamstorf.

Forskerne fra Aarhus Universitet skal i samarbejde med NIRAS og andre partnere i de kommende år bidrage til den strategiske miljøvurdering af Energiø-projektet og indsamling af data til den kommende miljøkonsekvensvurdering.

”Med vores forskningsbaserede rådgivning vil vi bidrage med den nyeste viden om og metoder til beskrivelse af miljøtilstand og potentielle effekter inden for en bred vifte af det marine økosystem,” siger projektleder og seniorforsker Peter Henriksen.

Se flere detaljer om hele projektet hos Energistyrelsen, som vil åbne for høringsmateriale, spørgsmål og kommentarer fra den 23. august 2021 (link: ens.dk/ansvarsomraader/vindenergi/udbud-paa-havvindmoelleomraadet/danmarks-energioeer/miljoevurderinger-0).

For yderligere oplysninger: Projektleder Peter Henriksen, Institut for Bioscience, pet@bios.au.dk eller tlf.:30183149.