Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Store områder ramt af alvorligt iltsvind

Det samlede areal berørt af iltsvind i de indre danske farvande var i august dobbelt så stort som på samme tid sidste år.

28.08.2020 | Michael Strangholt

Nye målinger af iltsvind viser, at især i Mariager Fjord, Flensborg Fjord, Aabenraa Fjord og det sydlige Lillebælt var en stor del af arealet og vandsøjlen i august måned påvirket af iltsvind.

Det viser årets første rapportering af iltsvind fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, som i et nyt notat giver et overblik over iltsvind i de indre danske farvande.

Det samlede areal berørt af iltsvind i de indre danske farvande udgjorde knap 800 km2 sidst i juli og godt 3.300 km2 midt i august, heraf var godt en tredjedel af arealet påvirket af kraftigt iltsvind, viser notatet.

Iltforholdene i rapporteringsperioden var kritisk for bundlevende dyr, planter og fisk i en del områder, og flere steder blev den giftige gas svovlbrinte frigivet fra bunden. Iltsvindssituationen kan forværres yderligere i den kommende tid, skriver forskerne i notatet.

Områder med iltsvind i henholdsvis august 2019 og august 2020. (Grafik: DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet).

I de nuværende hårdest ramte områder vil det ifølge notatet kræve flere dage med blæst at forbedre iltforholdene i de mere lavvandede områder og en længere perioder med kraftig blæst eller en storm at forbedre iltforholdene i de dybere områder.

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, udsender hvert år fire iltsvindsrapporter i form af faglige notater. Dette notat giver en status for den aktuelle udvikling og udbredelse af iltsvind i de indre farvande i perioden fra 1. juli til og med 19. august.

Rapporteringen beskriver de aktuelle iltforhold i de danske farvande i perioderne juli-august, august-september, september-oktober og oktober-november. Perioderne dækker det tidsrum, hvor iltsvind typisk er mest udbredt.

Notatet er udarbejdet af DCE i samarbejde med Miljøstyrelsen (MST) samt svenske og tyske institutioner. Grundlaget for rapporteringen er MST’s målinger af iltindholdet i danske farvande og svenske og tyske myndigheders målinger i tilgrænsende farvandsområder. På baggrund af aktuelle målinger udarbejder DCE nationale stationskort og fladeudbredelseskort over iltforholdene i de indre farvande samt fladeudbredelseskort for udvalgte lokale områder.

Læs hele notatet " Iltsvind i danske farvande - juli-august 2020" her.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved seniorrådgiver Jens Würgler Hansen, tlf. 87 15 88 05, e-mail jwh@bios.au.dk

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen