Aarhus Universitets segl

Store muligheder for naturbaserede løsninger på klima- og miljøkrisen i Norden

Klimaforandringer rammer naturen – men naturen kan gemme på løsninger, som imødegår effekterne af ændringer i miljø og klima, viser ny nordisk forskning.

Skjern Å har været et eksempel gennem mange år på forsøg med at påvirke og dernæst genskabe naturlige processe. (Foto: Colourbox).

Naturbaserede løsninger (NBS) går ud på at (gen)skabe naturens egne funktioner. For eksempel kan grønne områder og regnvandsbassiner i byer absorbere regnvand og dermed hindre store oversvømmelser ved kraftige regnskyl. Som ekstra gevinst får en række arter nye levesteder, og der kan skabes rekreative områder for mennesker.

Men det kræver klare politiske beslutninger, planlægning, fælles standarder og tydelige finansieringsmuligheder. Det viser en ny forskningsrapport for Nordisk Ministerråd, som forskere fra Aarhus Universitet sammen med kolleger fra Norge, Sverige, Finland og Island har udarbejdet.

I de nordiske landene vokser både kendskabet til og brugen af naturbaserede løsninger. Det viser den nye rapport «Working with Nature-Based Solutions: Synthesis and mapping of status in the Nordics», som gør status for forskning, politiske rammer, udfordringer og eksempler på naturbaserede løsninger i Norden.

Målet er at bruge naturens egne kræfter til at forbygge klimaændringer, bidrage til klimatilpasning og til at løse andre miljømæssige udfordringer, herunder også at skabe plads til biologisk mangfoldighed. Det kan ske enten ved at sikre eller genoprette økosystemer eller ved at imitere naturlige funktioner i et bestemt område. 

Rapporten er en del af resultaterne fra projektet S-ITUATION, som er finansieret af Nordisk Ministerråd. Dette er det første af fem projekter i det nordiske program for forskning i naturbaserede løsninger.

Gennem arbejdet med rapporten har forskerne kortlagt forskningsprojekter på naturbaserede løsninger i Norden i dag. Baseret på gennemgange af faglitteratur, rapporter og styringsdokumenter i de nordiske lande, har forskerne også formuleret en række anbefalinger, som kan styrke arbejdet med naturbaserede løsninger.

Blandt anbefalingerne fremhæver forskerne bag rapporten følgende:

  • Der er behov for tydelig politiske prioriteringer for at integrere NBS i politik og praksis
  • En tilpasning af de institutionelle strukturer, procedurer og politiske virkemidler på alle styringsniveauer er afgørende for at styrke arbejdet med at implementere NBS
  • Bedre finansieringskilder for NBS er nødvendig
  • Der skal udvikles fælles standarder for NBS, samt langsigtet overvågning og bedre cost-benefitanalyser og -evalueringer
  • Videngrundlaget i alle faser af NBS-projekter bør styrkes.

Se video om naturbaserede løsninger fra S-ituation projektet her.
Læs mere om S-ituation.
For yderligere oplysninger, kontakt venligst DCE/Institut for Ecoscience ved seniorforsker Annette Baattrup-Pedersen, abp@ecos.au.dk eller tlf. +4587158776.