Aarhus Universitets segl

Status over biodiversiteten i Arktis for første gang

Over 250 førende forskere fra det meste af verden har gennem de seneste seks år bidraget med deres viden og ekspertise til den første statusrapport for den samlede biologiske mangfoldighed i Arktis og de ændringer, som den undergår i disse år.

Polarræv. Foto: Carsten Egevang
Polarræv. Foto: Carsten Egevang/ARC-PIC.com

Statusrapporten blev 15. maj 2013 offentliggjort ved Arktisk Råds udenrigsministermøde i Kiruna i Sverige.

Kortlægningen er udmøntet dels i en hovedrapport på 600 sider, dels en synteserapport med hovedrapportens nøgleinformationer og endelig en særlig rapport med anbefalinger til de politiske repræsentanter fra landene i Arktisk Råd.

Redaktør på det omfattende, seks år lange arbejde med rapporten har været seniorforsker Hans Meltofte, Aarhus Universitet, med støtte fra seniorforsker Alf Josefson, ligeledes Aarhus Universitet. Opsætningen af status- og synteserapport har universitetets grafiske værksted i Silkeborg stået for.

Seniorforsker Hans Meltofte betragter den nu samlede viden om den biologiske mangfoldighed i Arktis som det bedst mulige udgangspunkt for bl.a. den fremtidige bevarelses- og forvaltningsindsats for den arktiske flora og fauna:

”Vores analyse konkluderer, at klimaændringerne er langt den største trussel mod den biologiske mangfoldighed i Arktis, idet store dele af den nuværende tundra og ishavet er under pres fra arter, der indvandrer sydfra og ”overtager” de arktiske økosystemer,” siger Hans Meltofte, som tilføjer:

 ”Hertil kommer, at overudnyttelse af fisk, fugle og pattedyr er en trussel, som desværre ikke er helt forbi endnu. Og så er der de nye trusler fra forsuring af havet pga. CO? og risikoen for olieulykker, som tilsammen øger presset på den arktiske natur, der hidtil har været noget af det mest uforstyrrede i verden.”

Links til rapporterne

Det er arbejdsgruppen Conservation of Arctic Flora and Fauna (CAFF) under Arktisk Råd, der står for udgivelsen af rapporterne. Herunder er CAFF’s egen omtale med link til rapporterne (på engelsk):

The Conservation of Arctic Flora and Fauna (CAFF), the biodiversity working group of the Arctic Council has released the “Arctic Biodiversity Assessment (ABA),” a report containing the best available science informed by traditional ecological knowledge on the status and trends of Arctic biodiversity and accompanying policy recommendations for biodiversity conservation.

To accompany the Arctic Biodiversity Assessment report and the Arctic Biodiversity Assessment Synthesis, CAFF has prepared a summary of the key findings and developed policy recommendations in an Arctic Biodiversity Assessment Report for Policy Makers (available in English, Russian and Inuktitut). These documents, as well as a press release (available in English, Finnish and Inuktitut) and additional information for partners and members of the press (photos, videos, backgrounders) can be found on the ABA website: www.arcticbiodiversity.is , which we hope you will visit.

The ABA, involving over 250 scientists has been produced by some of the world’s leading experts and was presented to the Foreign Ministers of the Arctic Council countries at the Arctic Council Ministerial on May 15. This major circumpolar effort provides a much needed description of the state of biodiversity in the Arctic. The ABA:

  • creates a baseline for use in global and regional assessments of Arctic biodiversity which will inform and guide future Arctic Council work;
  • provides up-to-date knowledge gathered from scientific publications supplemented with insights from traditional knowledge holders;
  • identifies gaps in the data record;
  • describes key mechanisms driving change; and
  • presents science-based suggestions for action on addressing major pressures on Arctic biodiversity.

Kontakt: Seniorforsker Hans Meltofte, tlf. 8715 8691, mobil 2988 9278, mel@dmu.dk 
              DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi          
              Institut for Bioscience, Aarhus Universitet