Aarhus Universitets segl

Odense kan halvere partikeludslip fra brændeovne med ny lov

Nye beregninger viser, at der er millioner at spare med skærpede miljøzoner for biler og forbud mod gamle brændeovne i områder med fjernvarme eller naturgas.

Nye beregninger viser, hvordan en såkaldt nulemissionszone i bymidten vil påvirke luftkvaliteten i Odense Kommune. (Montage: M. Ulrich/AU).

De cirka 10.000 brændeovne i Odense Kommune udleder over 50 ton luftforurenende partikler om året, men med en ny lov i hånden kan kommunen halvere disse udledninger til luften.

Det viser en ny videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, som Odense Kommune har bestilt som led i kommunens luftforureningsstrategi.

Omkring 1500 brændeovne kan ifølge rapporten skrottes og flere end 3600 brændeovne udskiftes, hvis Odense Kommune gør brug af bestemmelserne i en ny lov.

Folketinget har i maj 2022 vedtaget at give kommunerne mulighed for at forbyde brændeovne og pejseindsatser produceret før juni 2008, og som er placeret i områder med fjernvarme eller naturgas. Ifølge den nye lov kan kommunerne vælge at anvende forbuddet mod de ældste brændeovne allerede til nytår.

Skærpede miljøzoner forbyder dieselpersonbiler uden partikelfiltre

Der er også kommet ny lovgivning på et andet område med betydning for forurening med partikler. En ny lov har muliggjort, at en eksisterende miljøzoneby som Odense kan indføre skærpede miljøzonekrav, som forbyder dieselpersonbiler uden partikelfilter i nuværende miljøzone. Kravet kan også opfyldes ved eftermontering af partikelfilter.

Indførelse af skærpede miljøzoner giver en gennemsnitlig reduktion af emissionen på 32% for partikeludstødningen, 11% for NOx-udledningen og 0,2% for CO-udledningen. Effekterne for luftkvalitet er også beregnet, og helbredseffekter og eksterne samfundsmæssige omkostninger er estimeret.

Zoner uden fossil-biler

Forskerne har i rapporten desuden beregnet, hvordan en såkaldt nulemissionszone i bymidten vil påvirke luftkvaliteten i Odense Kommune.

Nulemissionszoner er mindre byområder, hvor vejnettet kun må bruges af køretøjer uden forbrændingsmotorer, for eksempel elbiler.

I et nyt lovforslag, som blev sendt i høring før sommerferien, foreslås det, at alle landets kommunalbestyrelser får mulighed for at etablere nulemissionszoner i afgrænsede byområder. Før Odense Kommune eventuelt kan indføre nulemissionszoner, skal loven altså vedtages.

En arbejdsgruppe i kommunen har foreslået forskellige mulige udstrækninger af nulemissionszoner i Odense Kommune.

På baggrund af resultaterne fra en tidligere kortlægning er der foretaget en overslagsestimering af, hvad emissionsreduktionen i de forskellige foreslåede nulemissionszoner vil betyde for antal for tidlige dødsfald, sygdom og tilhørende eksterne samfundsmæssige omkostninger.

Læs hele rapporten her:

For yderligere oplysninger, kontakt venligst DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved seniorforsker Steen Solvang Jensen, ssj@envs.au.dk, tlf (+45) 30183127.