Aarhus Universitets segl

Odderen har genindtaget øen i midten

De danske oddere har for alvor fundet vej tilbage til Fyn.

I takt med odderbestandens vækst og udbredelse er det efterhånden blevet mere almindeligt at se dagaktive oddere i Danmark. På billedet krydser en dansk odder isen med sit næste måltid – en torsk – i munden. Foto: Jan Skriver

En ny overvågning og nye DNA-analyser foretaget i et samarbejde mellem Miljøstyrelsen og Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet bekræfter, at odderen har fundet vej tilbage til Fyn. Før en ung hanodder blev påkørt og dræbt i 2007, havde arten ikke været set på øen i knap 30 år. På et nyt kort fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, AU kan man se, hvor der nu i 2017 er fundet spor efter de fynske oddere.

”Efter 25-30 års ørkesløshed kan vi nu bekræfte, at Fyn igen er odderland. Der er fundet spor fra oddere på 28 lokaliteter på Fyn. Vi har også fået flere henvendelser fra borgere, som har set en odder, og folk, der ser dem, bliver ellevilde, nærmest helt euforiske. Det er en kæmpe oplevelse at se en odder i naturen, og så er det rart, at det går den rigtige vej for nogle arter i vores natur,” siger Bjarne Søgaard, seniorbiolog ved Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet.

For et halvt århundrede siden var oddere et almindeligt syn ved de danske søer, vandløb og kyster. Dengang blev odderne betragtet som skadedyr, da de spiste fiskernes fangst. Derfor blev arten jaget intenst, hvilket sammen med ødelæggelse og forurening af artens levesteder resulterede i, at bestanden gik voldsomt ned. I 1967 blev odderbestanden fredet, men i slutningen af 1980’erne, blev odderen, trods fredningen, betragtet som det mest truede pattedyr i Danmark.

I 1990’erne begyndte bestanden at vokse og sprede sig. Den positive udvikling tog naturligt sit udgangspunkt i fredningen, men især i en forvaltningsplan for odderen i Danmark fra Miljøministeriet (1996) og en bedre vandkvalitet i vandløb og søer har bidraget til odderens succesfulde comeback i den danske natur. Planen har været med til at sikre brugen af stopriste i fiskeruser og etablering af faunapassager under veje, så flere oddere undgår at drukne i fiskeruser og blive dræbt i trafikken, som siden fredningen har været de væsentligste menneskeskabte dødsårsager for arten i Danmark

I perioden 1984-2017 har der på landsplan været gennemført seks oddereftersøgninger, heraf de sidste tre (siden 2004) som en del af det Nationale Overvågningsprogram for VAndmiljø og NAtur (NOVANA). Overvågningen har været udført på ca. 1240 faste stationer, hvoraf mere end 100 stationer er placeret på Fyn. Stationerne er geografisk fastlagte punkter, der danner udgangspunkt for eftersøgninger i området omkring stationerne.

På baggrund af Miljøstyrelsens indsamling af spor efter odder i form af ekskrementprøver i foråret 2017 har forskere fra Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet foretaget DNA-analyser af prøverne. Gennem analyserne har forskerne påvist, at 28 af de indsamlede prøver – fra lige så mange lokaliteter - stammer fra odder, og at odderen dermed igen har etableret sig på Fyn (Figur 1).

Sammenholdt med positive fund fra den sidste overvågning i 2012, er det ifølge Bjarne Søgaard et tydeligt tegn på, at antallet oddere på Fyn er steget siden sidste undersøgelse.

”DNA-analysen gør os ikke i stand til at sige noget om, hvor mange oddere, der lever på Fyn, men alt andet end lige betyder stigningen i antallet af lokaliteter med forekomst af odder påvist gennem DNA-analyser, at der er sket en øget udbredelse af oddere og at bestanden udvikler sig positivt. Det er faktisk overraskende, at bestanden på fem år, siden sidste undersøgelse i 2012, er gået så voldsomt frem fra 2 positive lokaliteter og kvadrater i 2012 til 28 positive lokaliteter og 17 positive kvadrater i 2017. Vi havde nok forventet en fremgang i takt med at et bestandsoverskud i Jylland får odderne til at svømme over Lillebælt til Fyn. Men at den blev så stor, havde vi ikke regnet med, så det er rigtig glædeligt,” siger Bjarne Søgaard.

Læs hele notatet om de fynske odderfund her

 

For yderligere information, kontakt venligst: 

Bjarne Søgaard, seniorbiolog, Institut for Bioscience, AU på tlf.: +45 8715 8978 eller på mail: bjs@bios.au.dk