Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nye bus-filtre giver renere luft i København

Nye filtre fjerner en meget stor del af kvælstofoxiderne (NOx) og partikler fra bybussernes udstødning, viser rapport.

28.11.2016 | Michael Strangholt

300 Moviabusser i København har fået eftermonteret et særligt effektivt udstødningsfilter, og nu viser en ny rapport de forbedringer i luftkvaliteten, som filtrene giver.

I rapporten “Luftkvalitetsvurdering af SCRT på bybusser i København” viser forskere fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nu med analyse af målinger og modelberegninger effekten på den københavnske gadeluft af eftermontering af såkaldte SCRT-filtre på bybusser i København. Rapporten har særligt fokus på kvælstofdioxid (NO2), da der er overskridelser af grænseværdien for luften i København.

SCRT-filtret er en kombination af en SCR-katalysator og et partikelfilter, som til sammen reducerer emission af både NOx og partikler. SCR står for Selective Catalytic Reduction (af NOx) og T for Trap, altså en ”partikelfælde”. Eftermontering af SCRT betyder, at bybusserne lever op til EUs skrappeste emissionsnorm (Euro 6).  De 300 bybusser med eftermonteret SCRT kører lidt over halvdelen af alle kørte bybus kilometre i København.

Udslippet af kvælstofoxider (NOx) består af NO (kvælstofmonoxid) og NO2 (kvælstofdioxid), hvor NO2 er den sundhedsskadelige del. I luften omdannes udslippet af NO til NO2 i reaktioner med luftens ozon.

Ifølge rapporten betyder eftermontering af SCRT, at det beregnede antal overskridelser af grænseværdien for kvælstofdioxid er blevet halveret fra ni overskridelser til fem ud af 98 undersøgte gader i København. Modelberegningerne for de 98 gader viser endvidere, at koncentrationen af NO2 reduceres med 1,0 µg/m3 i gennemsnit, hvilket svarer til knap 3% af grænseværdien.

Netop kvælstofdioxid er et problem i den københavnske luft. På H.C. Andersens Boulevard i Købehavn er grænseværdien for kvælstofdioxid som årsmiddel blevet overskredet de seneste år. På grund af overskridelserne vedtog Miljø- og Fødevareministeriet i 2015 en ny Luftkvalitetsplan for København, som har til hovedformål at sikre, at koncentrationerne af kvælstofdioxid i København bliver reduceret, så grænseværdierne kan blive overholdt så hurtigt som muligt. Et af hovedelementerne i denne plan var netop eftermontering af SCRT på bybusserne.

Læs rapporten ”Luftkvalitetsvurdering af SCRT på bybusser i København” her.

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen, BIOS, Institut for Bioscience, Institut for Miljøvidenskab