Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ny viden om luftforurening fra halmfyr

Partikler fra danske halmfyr koster Danmark over halvanden milliard om året i helbredsomkostninger, viser ny rapport.

26.06.2019 | Michael Strangholt

Der findes cirka 7500 halmfyringsanlæg i Danmark. (Foto: Colourbox).

 Når der bliver fyret op i de knap 7.500 halmfyr landet over, er det langt fra omkostningsfrit for samfundet. Både i tabte leveår og i form af øgede helbredsomkostninger.

Det viser en ny, videnskabelig rapport med fokus på helbredseffekter og tilhørende eksterne omkostninger af emissioner fra halmfyr i Danmark, som Miljøstyrelsen har bedt DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet om at udarbejde.

Ifølge rapporten var det samlede antal for tidlige dødsfald i Danmark på grund af emissioner fra halmfyr i Danmark i 2016 omkring 100. Hertil kommer sygelighed i form af hospitalsindlæggelser pga. luftvejslidelser og hjertekarsygdomme, episoder med astma og bronkitis, dage med tabt arbejde, dage med nedsat aktivitet (sygedage), dage med mindre nedsat aktivitet samt lungekræft.

Forskerne bag rapporten har lavet beregninger over helbredsomkostningerne fordelt på regionerne, som ligger mellem 261 og 398 mio. kr. Hovedstadsregionen har den højeste totale omkostning, hvilket skyldes en høj befolkningstæthed, selvom emissionen i regionen er den laveste. Modsat har Region Midtjylland den laveste totale omkostning pga. lav befolkningstæthed, selvom emissionen er den højeste.

De totale eksterne omkostninger – som i rapporten er opgjort som de samfundsmæssige omkostninger af helbredseffekterne, som luftforureningen fra halmfyr giver anledning til i Danmark - er 1.757 mio. kr., fordelt på 78 mio. kr. for NOx-emission, 23 mio. kr. for SO2-emission og 1.656 mio. kr. for partikelemission.

Flere partikler fra halmfyr end træfyring i husholdninger og landbrug

Rapporten beskriver også forholdet mellem mængderne af emissioner fra træfyring over for halmfyring. Emissioner fra træfyring omfatter husholdninger (især brændeovne) og landbrug. Her viser det sig, at halmfyr på landsplan bidrager med omkring en tredjedel mere svovldioxid end træfyring, men til gengæld væsentlig mindre for partikler, kulmonooxid, ammoniak, kvælstofoxider og flygtige kulbrinter.

I rapporten har forskerne desuden beregnet, hvor mange mennesker der bor inden for forskellige afstande af halmfyr, og dette er vurderet i forhold til afstandskrav fra halmfyr til nærmeste nabo, som er opstillet af Miljøstyrelsen i en tidligere undersøgelse.

Læs rapporten ” Helbredseffekter og eksterne omkostninger af emissioner fra halmfyr” her. 

For yderligere oplysninger, kontakt venligst DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved seniorforsker Steen Solvang Jensen, ssj@envs.au.dk eller på telefon +4530183127

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen