Aarhus Universitets segl

Ny miljøbiblioteksbog om maritim arealplanlægning i Øresund

Bogen giver et indblik i, hvordan man kan bevare havmiljøet i regionen og samtidig skabe en bæredygtig erhvervs- og samfundsudvikling.

Hvordan skal fremtidens Øresund se ud?

EU’s strategi for “blå vækst” fra 2012 sigter mod en øget udnyttelse af havets ressourcer inden for en række forskellige områder. Skibstrafik, vedvarende energi, bioteknologi, akvakultur og kyst- og havturisme vurderes som centrale vækstområder. Det er der sund fornuft i, og det gælder også for Danmark, hvor mulighederne i Øresund nu er blevet kortlagt. Øresund er et af de mest livlige kyst- og havområder i verden. I dag bor ca. 3,8 millioner indbyggere langs eller tæt på kysterne, og naturen er rigt på dyreliv. Derfor er strædet mellem Sjælland og Skåne et godt sted at starte, når politikerne skal beslutte, hvordan vi fremadrettet vil bruge havene omkring Danmark.

”Maritim arealplanlægning i Øresund” analyserer mulige konflikter og synergieffekter og ser på mulighederne for sameksistens af aktiviteter og etablering af en bæredygtig udvikling af både erhvervs- og samfundsinteresser og miljøforhold. Til slut opstiller bogen fire scenarier for den fremtidige udvikling i Øresund. Erfaringerne herfra kan med fordel overføres til andre danske havområder.

”Maritim arealplanlægning i Øresund” er 6. bog i serien Miljøbiblioteket, der udgives af Aarhus Universitetsforlag i samarbejde med DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. Miljøbiblioteket er en populærfaglig serie om natur og miljø i Danmark og Grønland.

Alle bøgerne i serien kan købes via Aarhus Universitetsforlags hjemmeside – link.