Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ny bog om miljøregulering af råstofaktiviteter i Grønland

”Miljø og råstoffer i Grønland” fortæller om, hvordan de forskellige råstofaktiviteter foregår og om de erfaringer, rådgivere og myndigheder i dag har med miljøregulering af råstofaktiviteter i Grønland.

04.07.2018 | Kirsten Bang

Grønlands undergrund er rig på mineraler og muligvis også på olie. Grønlands regering satser på, at udvinding af disse råstoffer kan bidrage til nye muligheder for indtjening og beskæftigelse.

Men udvikling af en råstofsektor skal ske med respekt for natur, miljø og grønlænderne selv. Råstofaktiviteter medfører en risiko for omfattende miljøpåvirkninger, en risiko, som minimeres ved myndighedernes regulering baseret på viden og forskningsbaseret rådgivning.

I bogen ”Miljø og råstoffer i Grønland” fortælles om den miljørådgivning, som DCE og Grønlands Naturinstitut giver til de grønlandske myndigheder i forbindelse med efterforskning og udnyttelse af mineralske råstoffer og olie. Der fortælles om den forskning, som er en væsentlig del af grundlaget for rådgivningen, og om de miljøproblemer, som råstofaktiviteterne kan give anledning til.

”Miljø og råstoffer i Grønland” er 5. bog i serien Miljøbiblioteket, der udgives i trykt format såvel som i e-bogsformat af Aarhus Universitetsforlag i samarbejde med DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. Miljøbiblioteket er en populærfaglig serie om natur og miljø i Danmark og Grønland.

Bogen kan købes via Aarhus Universitetsforlags hjemmeside - link.

 

En oversættelse af ”Miljø og råstoffer i Grønland” til grønlandsk er i proces. Oversættelsen vil som den danske version udkomme i både en trykt og elektronisk version.

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen