Aarhus Universitets segl

NOVANA 2019 giver status på naturens tilstand

En række nye rapporter fra naturovervågningsprogrammet NOVANA giver et billede af natur- og miljøtilstanden i Danmark for 2019.

NOVANA-rapporterne for 2019 er nu tilgængelige. (Foto: Karsten Dahl).

En oversigt over naturens og vandmiljøets tilstand og udvikling er nu tilgængelig for alle med offentliggørelsen af NOVANA-rapporterne for 2019.

NOVANA-rapporteringen består af en række fagspecifikke rapporter. De fagspecifikke rapporter er baseret på data fra den nationale overvågning (NOVANA), der giver et datagrundlag til at beskrive tilstand og udvikling i vandmiljøet, den terrestriske natur og en række arter.

For vandløb mangler stoftransporten, da der stadig pågår en genopretning af de til DCE leverede data for nedbør. Det betyder også, at der endnu mangler rapporten om landovervågningen. Den sammenfattende beskrivelse af miljøets tilstand baseret på alle rapporter udkommer når det samlede materiale foreligger.

Nedenfor findes links til NOVANA-rapporter for 2019 fra DCE: 

Atmosfærisk deposition 2019
Vandløb 2019 – økologisk tilstand
Søer 2019
Marine områder 2019
Naturtyper 2019
Fugle 2018-2019
Arter 2019

Status for de enkelte naturtyper og arter kan findes her

Yderligere information om NOVANA kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Ovennævnte rapporter er udarbejdet af DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) udarbejder tilsvarende rapport om grundvand og Miljøstyrelsen om punktkilder.

For oplysninger omkring NOVANA 2019, kontakt venligst DCE ved chefkonsulent Susanne Boutrup sub@dce.au.dk +4587158794 eller kommunikationskonsulent Michael Strangholt mis@dce.au.dk +4587151354.