Aarhus Universitets segl

Næsten 10.000 ton NOx kan spares på national skibstrafik

Eftermonteret emissionsteknologi på skibsmotorer kan give helbredbesparelser på milliarder af kroner, viser beregninger på baggrund af danske forsøg.

Færgen M-F Isefjord er ét af de to fartøjer, hvor ny, lovende filterteknologi er testet. (Foto: Teknologisk Institut).

Forsøg med eftermontering af partikelfiltre og NOx-katalysatorer på to danske skibe viser, at der er store miljømæssige gevinster at hente, hvis skibe anvender nye, teknologiske løsninger til at rense røggasserne.

Det viser en ny rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. Rapporten er et delprodukt i forbindelse med fyrtårnsprojektet ”Maritime Emissionsløsninger i Kystnære Farvande”, som er finansieret under Miljøstyrelsens Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP).

Projektets formål er ”at produktmodne, integrere, demonstrere og validere fuldskalaløsninger til reduktion af partikelemission og NOx fra eksisterende skibe i kystnære farvande”. I projektet har forskere og virksomheder to forskellige emissionsbegrænsende løsninger om bord på to forskellige danske fartøjer, som sejler i kystnære farvande.

Reduktion i helbredseffekter og omkostninger
Der er gennemført beregninger for et scenarie, hvor det er antaget at al national søtransport anvender den demonstrerede teknologi, hvor det er teknisk muligt. National søfart omfatter større færgeruter, mindre færger som ø- og genvejsfærger, øvrig national søfart samt godstransport mellem Danmark og Grønland/Færøerne.

De sparede helbredseffekter i form af lavere dødelighed og sygelighed er i rapporten beregnet for henholdsvis Danmark og hele Europa.

I Danmark vil – hvis alle indenlandske fartøjer anvendte de testede teknologier - potentielt kunne spare omkring 17 for tidslige dødsfald om året, mens det samlede antal i hele Europa ville være omkring 98 for tidlige dødsfald årligt.

De samlede sparede eksterne omkostninger af helbredseffekter – sygedage, hospitalsophold m.v. - fra luftforurening vil være 332 mio. kr. om året i Danmark, mens det er 1,7 mia. kr. om året i hele Europa inkl. Danmark.

Hvert skridt fra emissioner til helbredseffekter og samfundsmæssige omkostninger er forbundet med usikkerhed. Dette er nærmere beskrevet i rapporten, hvor forskerne vurderer, at den samlede usikkerhed formentligt er omkring ±50%.

Færge og serviceskib testet
I projektet har to danske teknologileverandører demonstreret deres teknologi i fuld skala på skibe. Exilator ApS har leveret integrerede partikelfilter-løsninger til hoved- og hjælpemotorerne på færgen M/F Isefjord, som sejler mellem Hundested og Rørvig.

Purefi A/S har leveret en løsning med både partikelfiltre og urea-baserede NOx-katalysatorer (SCR) til fartøjet World Mistral, der fragter personale og gods for vindmølleindustrien.

Teknologisk Institut har ledet projektet og bl.a. gennemført emissionsmålinger, mens Aarhus Universitet har gennemført en konsekvensanalyse for helbredseffekter og samfundsmæssige omkostninger for et scenarie, hvor alle skibe under national søfart bliver udstyret med den demonstrerede emissionsteknologi, hvor det er teknisk muligt.

Læs hele rapporten ”Reduktionspotentialer for luftforurening fra national søfart i Danmark ved retrofit af SCR og partikelfiltre - betydning for helbredseffekter og tilhørende eksterne omkostninger” her.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved seniorforsker Steen Solvang Jensen, ssj@envs.au.dk eller tlf. +4530183127.