Aarhus Universitets segl

Næste udbud på myndighedsområdet meldt ud

Aftalerne inden for luft og emissioner samt terrestrisk natur under DCE er blevet varslet i udbud fra 1. januar 2018.

Miljø- og Fødevareministeriet har torsdag 2. november varslet hvilke områder af myndighedsbetjeningen, der er de næste, der kommer i udbud. Før sommerferien i år meddelte ministeriet, at samtlige områder i løbet af de kommende år skal i offentligt udbud.

Det drejer sig i denne omgang om følgende opgaver, som i dag varetages af DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitets: Indsatsområderne luft og emissioner (37 mio./år) under ydelsesaftalen Luft, Emissioner og Risikovurdering og indsatsområdet arter og tør natur under ydelsesaftalen Natur og Vand (20 mio./år).

Derudover er følgende områder inden for Københavns Universitets aftaler konkurrenceudsat: skov og landskabsområdet (12 mio./år) og skovovervågning (4 mio./år). Samlet set konkurrenceudsætter ministeriet opgaver inden for myndighedsbetjening for i alt 73 mio. kr. årligt i 2018.

Områderne er varslet i udbud med effekt fra 1. januar 2021.

Selve udbudsmaterialet forventes at komme medio 2018, hvorefter DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi vil udarbejde tilbuddene fra AU på at løse opgaverne for myndighederne. En metode, der er blevet brugt med succes ved tidligere udbud, senest i forbindelse med vildtforvaltning og overvågning af ulv.

”Jeg synes, at vi står fagligt stærkt, og jeg er overbevist om, at vi er konkurrencedygtige. Vi udnytter den viden, vi har fra de tidligere udbud til at løfte den meget store opgave med at afgive tilbud. Vi vil gøre, hvad vi kan for at vinde opgaverne, så vi kan forsætte det gode arbejde, vi gør, også inden for de pågældende områder”, siger prodekan med ansvar for myndighedsområdet på Aarhus Universitet, Kurt Nielsen.

Læs mere om de varslede udbud på Miljøstyrelsens hjemmeside.