Aarhus Universitets segl

Mørk is med alger smelter hurtigt i Grønland

Området med mørk is langs kanten af Grønlands indlandsis er steget over de seneste 20 år, hvilket har ledt til en stigning i afsmeltningen i sommermånederne.

Væksten af kraftigt pigmenterede alger, sammen med en forlænget snefri varighed, er en afgørende faktor for mørkfarvningen - og dermed afsmeltningen - af baris-området. (Foto: Alexandre Magno Barbosa Anesio).

Global opvarmning fører til et betydeligt tab af ismasse fra gletsjere rundt om i verden, og smeltningen af Grønlands indlandsis er en global trussel mod kystsamfund. De seneste målinger peger på, at indlandsisen alene er ansvarlig for en ca. 50% af den globale stigning i havniveauet.

Det meste tab af is sker langs den sydlige og vestlige rand af Grønlands indlandsis, hvilket falder sammen med et stort, mørkt område på overfladen af isen. Jo mørkere isen er, jo mere stråling absorberes, hvilket fører til varmeakkumulering og dermed mere afsmeltning.

I en ny rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi viser forskere, hvordan væksten af kraftigt pigmenterede alger og en forlænget periode uden sne er afgørende faktorer for mørkfarvningen – og dermed afsmeltningen - af isen.

Isalger accelererer afsmeltningen
I første omgang spekulerede forskere i, at mørkfarvningen skyldes høje koncentrationer af gammelt støv fra den smeltende is samt øget atmosfærisk aflejring af sort- eller brunkul, men forskerne fastslår nu, at lokale biologiske faktorer udgør hovedrollen i isens mørkfarvning.

Mikroskopiske planter, som har specialiseret sig i livet på overfladen af isen, kaldes for gletsjer-isalger. Disse er hovedansvarlige for mørkfarvningen af isen, og er ifølge rapporten en dominerende bidragyder til afsmeltningen af i indlandsisen i det vestlige Grønland.

Baseret på nuværende viden om gletsjer-isalgers biologi er det ifølge rapportens forfattere højst sandsynligt, at opblomstringen af isalger - og dermed mørkfarvning af isen - vil stige som en konsekvens af den globale opvarmning, og bør derfor ifølge rapporten tages i betragtning, når man skal vurdere hvor meget ismasse, der forsvinder i fremtiden.

I forbindelse med rapporten blev der igangsat et pilotstudie om prøvetagning af biologisk vækst sammen med indlandsis-overvågningsprogrammet PROMICE (link)  for bedre at forstå samspillet mellem klimatiske faktorer og fysiske, kemiske og biologiske processer, der bidrager til at isen smelter.

Rapporten indeholder også anbefalinger til overvågning af biologisk og ikke-biotisk forurening på Grønlands indlandsis ved hjælp af yderligere måleinstrumenter på faste stationer.

Læs rapporten ”Monitoring glacial algae and impurities on the Greenland ice sheet” her.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved prof. Alexandre Magno Barbosa Anesio, ama@envs.au.dk eller på tlf. +45 22568980.