Aarhus Universitets segl

Mindre svovldioxid fra skibe

Lavere indhold af svovl i brændstof kan nu måles i luften.

I forhold til de senere år er mængden af svovldioxid mere en halveret i danske målinger. Efter mindre end et år med nye krav til hvor meget svovldioxid, der må være i skibsbrændstof, kan forskere fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi måle en markant forbedring af luftkvaliteten.

Den 1. januar 2015 trådte et nyt trin i lovgivningen i kraft, hvor det tilladte indhold af svovl i skibsbrændstof blev reduceret med en faktor 10. Nu har forskerne bearbejdet målingerne af svovldioxid, og kan se en tydelig effekt af den mindre mængde svovl i skibenes brændstof.

I et netop offentliggjort notat - Udviklingen i luftkoncentrationen af svovldioxid i Danmark set i forbindelse med svovlreduktion i skibsbrændstof – konkluderer forskerne fra DCE, at de lavere tilladte grænser for indhold af svovl i skibsbrændstof har givet direkte anledning til en reduktion af svovldioxid i luften

Udviklingen er den samme på de tre baggrundsmålestationer på Anholt, ved Tange og Ulfborg,  hvor der alle steder måles et stort fald i koncentrationerne af svovldioxid i forbindelse med årsskiftet 2014/2015.

“Faldet er størst på Anholt, hvor middelkoncentrationen for januar-maj i 2015 og 2016 er faldet med 0,21 µgS/m3 set i forhold til middel af 2011-2014, svarende til et fald på 62 %. Faldet er omkring 50 - 56 % på de to øvrige målestationer,” hedder det blandt andet i DCE-notatet.

Ved Anholt er der mere skibstrafik end ved de to øvrige målestationer, og derfor slår de nye regler om mindre svovl i følge notatet mest igennem her.

Det er derfor DCE-forskernes konklusion, at de lavere tilladte grænser for indhold af svovl i skibsbrændstof har givet anledning til en reduktion af udledningerne, og at dette er årsag til det store fald i koncentrationerne.

Forskerne understreger, at datamaterialet fra 2016 endnu ikke er fuldt kvalitetskontrolleret, men typisk giver den afsluttende datakontrol kun anledning til mindre justeringer i de beregnede middelværdier, hvorfor forskernes hovedkonklusion ikke forventes at blive ændret.

 

Læs hele notatet her.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst seniorforsker Thomas Ellermann på telefon 87 15 856 26 eller email: tel@envs.au.dk