Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Markant reduceret iltsvind i oktober

Arealer med iltsvind halveret i forhold til samme tidspunkt sidste år.

02.11.2018 | Michael Strangholt

Foto: Colurbox.

Bunddyr, fisk og planter kunne i oktober måned ånde lidt friere. Kraftig blæst, regn og faldende temperaturer har markant reduceret udbredelsen af iltsvind i de indre danske farvande.

Det viser den seneste rapport om iltsvind i de indre danske farvande, som DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi har lavet på baggrund af målinger fra Miljøstyrelsen.

Iltforholdene blev væsentligt forbedret hovedsageligt grundet en langvarig periode med kraftig blæst sidst i september. Efter blæsevejret var der kun udbredt og hovedsageligt moderat iltsvind i det sydlige Lillebælt mellem Als og Ærø samt Flensborg Fjord.

Det samlede areal berørt af iltsvind i de indre danske farvande var reduceret markant i oktober i forhold til september, og det udgjorde under halvdelen af arealet på samme tidspunkt sidste år.

Det samlede areal berørt af iltsvind i de indre danske farvande udgjorde godt 300 km2 sidst i oktober mod 2.200 km2 midt i september. Knap 10 % af det samlede areal i oktober var påvirket af kraftigt iltsvind, mens denne andel var godt 50 % i september.

Forholdene i farvandene i den seneste rapporteringsperiode var kendetegnet ved svagt faldende men fortsat høje temperaturer i bundvandet, en del nedbør svarende til gennemsnittet for årstiden og meget vind, fremgår det af rapporten. Den langvarige periode med kraftig blæst i den sidste halvanden uge af september var af stor betydning for iltsvindets udvikling. Blæsten skabte omrøring af vandsøjlen, så der blev blandet iltrigt overfladevand ned til det iltfattige bundvand. Periodevis blæsende vejr i oktober fastholdt forbedringerne af iltforholdene.

Såfremt den kommende tid byder på normalt efterårsvejr med periodevis blæst og faldende temperaturer, forventes de sidste rester af udbredt iltsvind ifølge rapporten at forsvinde i løbet af november måned.

Læs rapporten ”Iltsvind i de danske farvande i september-oktober 2018” her. 

For yderligere oplysninger, kontakt venligst seniorrådgiver Jens Würgler Hansen, tlf. 87 15 88 05, e-mail jwh@bios.au.dk, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen