Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Langvarigt, udbredt og intenst iltsvind i 2014

Trods en markant forbedring af iltforholdene i de danske farvande i løbet af november var flere fjorde, kystnære områder og åbne indre farvande fortsat ramt af udbredt moderat og spredt kraftigt iltsvind.

26.11.2014 | Steen Voigt

Flere steder blev der fortsat registreret iltfrie forhold i bundvandet og frigivelse af svovlbrinte.

Årets sidste iltsvindsrapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, viser, at de områder, som fortsat var hårdt ramt af iltsvind i oktober-november, var de sædvanligvis sårbare områder: Hjarbæk Fjord (Limfjorden, sidst i oktober), Mariager Fjord, Det Sydfynske Øhav, det sydlige Lillebælt med tilstødende fjorde og Østersøen øst for Bornholm. Der var spredt til udbredt moderat iltsvind i det centrale Kattegat, i Aarhus Bugt-området med kraftig iltsvind i Knebel Vig og en del af Aarhus Bugt, i det nordlige Bælthav, i Smålandsfarvandet med kraftigt iltsvind inderst i Karrebæksminde Bugt, i Øresund og Østersøen vest for Bornholm.

Seniorrådgiver Jens Würgler Hansen, der står for iltsvindsrapporten, oplyser, at det er usædvanligt, at iltsvindet fortsat er så betydeligt i en del områder sidst på efteråret.

”Årets iltsvind startede tidligt og kommer til at slutte usædvanlig sent på året, desuden var iltsvindet meget udbredt og intenst og påvirkede derfor de hårdest ramte områder betydeligt,” siger Jens Würgler Hansen.

Han forklarer, at kombinationen af en stor belastning med næringsstoffer, det milde efterår med relativt høje temperaturer og overvejende svage vinde i stor udstrækning har fastholdt det iltsvind, som udviklede sig hen over sommeren.

”Der har ikke været en egentlig efterårsstorm til at opblande vandsøjlen og dermed afslutte det iltsvind, som byggede sig op hen over sommeren”, siger Jens Würgler Hansen.

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi udarbejder iltsvindsrapporterne i samarbejde med Naturstyrelsen og svenske og tyske institutioner.

 
Kontakt: Seniorrådgiver Jens Würgler Hansen, tlf. 8715 8805, jwh@bios.au.dk  
              DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi
              Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Iltsvind i de danske farvande i oktober-november 2014. Rapporteringsperiode: 23. oktober – 19. november. Jens Würgler Hansen, David Rytter & Thorsten J. Skovbjerg Balsby. 2014. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 16 s.

Iltsvindsrapporten  

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen