Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kontrol af det biologiske grundlag for jagttider

To racer af sædgås - hvoraf den ene er fredet - ligner hinanden så meget, at jægerne har svært ved at kende forskel.

05.04.2019 | Michael Strangholt

Sædgæs er blandt de arter, som forskere har talt i forbindelse med revision af jagttiderne. Foto: Thomas Kjær Christensen.

De danske jagttider opdateres med fire års mellemrum, og skal revideres igen i 2022. Men i den mellemliggende periode ser forskerne på, om der er ændringer i det biologiske grundlag for de vedtagne jagttider.

I et nyt notat vurderer forskere fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet bestande og jagtens påvirkning på bl.a. sædgås, fløjlsand, havlit, ederfugle, blishøne og vildkanin. Det sker efter ønske fra Vildtforvaltningsrådets Jagttidsgruppe, som skal have et opdateret biologisk grundlag for at vurdere, om der er behov for allerede i 2020 at justere jagttiderne for visse arter.

Efter specifik ønske fra Jagttidsgruppen har forskere fra DCE givet en detaljeret beskrivelse af vildtudbyttestatistikkens udbyttetal for sædgås, med fokus på manglende informationer om fordelingen af jagtudbyttet af de to forekomne racer i Danmark, samt utilsigtet/ulovlig nedlæggelse af sædgæs i områder hvor arten er fredet.

I Danmark findes to racer af sædgås: Tundrasædgås og Tajgasædgås. Tundrasædgåsen er generelt i fremgang, men Tajgasædgåsen er i tilbagegang. Jagten på sædgås i Danmark er kun åben i Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner og kun i perioden september til november, hvor der normalt ikke forekommer Tajgasædgæs. Det er imidlertid meget svært at kende forskel på de to racer – kun ved at inspicere næbbets farvetegninger og størrelse, er det muligt at fastslå hvilken race, der er tale om.

De årlige indberetninger til vildtudbyttestatistikken viser, at jægerne indberetter en meget stor andel sædgæs fra kommuner hvor sædgåsen er fredet. For eksempel blev der i 2017/18 464 sædgæs indberettet fra 40 kommuner hvor jagt ikke var tilladt, mens 358 blev indberettet fra Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner.

Overordnet præsenterer notatet en oversigt over bestandsstørrelser og bestandsudvikling, den jagtlige udnyttelse (data fra vildtudbyttestatistikken og vingeundersøgelsen frem til jagtsæsonen 2017/18), og giver en opdatering af de forvaltningsmæssige problemstillinger og en vurdering af gældende jagttid for de nævnte arter.

Tidspunkterne for jagt i Danmark fastsættes af Miljø- og Fødevareministeren efter indstilling fra Vildtforvaltningsrådet.

Læs notatet: Jagttidsrevision for udvalgte arter 2020 - Opdatering af det biologiske grundlag for jagttider.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst DCE ved seniorforsker Thomas Kjær Christensen, tk@bios.au.dk, tel. +4540256813.

Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Myndighedsbetjening
Tags: jagttid, jagttider, sædgås