Aarhus Universitets segl

Klimavenlige ferier er en udfordring

Nyt studie viser, at vi gerne vil flyve mindre og bo mere klimavenligt på ferien. Med måde.

Af undersøgelser i projektet om klimavenlige ferieformer fremgår det blandt andet, at 74% af de adspurgte aldrig kunne finde på at vinterbade. (Foto: Colourbox).

Der er et marked for klimavenlig turisme i Danmark. Men det skal gøres mere synligt, hvor man kan finde såkaldt ”klimagunstige ferieprodukter”.

Det fremgår af en rapport fra et forskningsprojekt om klimahensyn i ferielivet, som er udgivet af DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi og støttet af Klimafonden Roskilde Kommune.

En større undersøgelse blandt borgere i Roskilde, Ringkøbing-Skjern og Sønderjylland har vist, at et stort flertal på hele 73 % tilkendegiver, at de principielt gerne i en eller anden udstrækning vil tage klimahensyn, når de holder ferie.

Opbakningen til klimahensyn dalede dog noget, når forskerne spurgte til konkrete ændringer som for eksempel mindre flytransport og flere ferier i Danmark. Det var således et mindretal på kun 17 %, som angav i fremtiden at ville vælge tog frem for fly, enten ofte eller altid.

Forskellige tiltag, som feriestederne kan gennemføre på deres ejendomme og i deres drift – f.eks. fordele til cykel- og togturister –  gjorde ifølge rapporten ikke nogen forskel for flertallet af de adspurgte i valget af rejsemål.

Transport og tung diæt
Størstedelen af ferielivets klimaaftryk kommer fra transport - især flytransport. En omstilling til et mere klimagunstigt ferieliv indebærer derfor et skifte fra fly til tog og en reduktion af transportens omfang gennem afholdelse af ferier i Danmark – måske endda i eget hjem.

Ferien kan ifølge rapporten også gøres mere klimavenlig med en mindre kødtung diæt på overnatnings- og spisestederne og af forbedringer i forhold til energi- og ressourceforbrug på feriedestinationerne.

Men selv om det er et mindretal, så er der dog en betydelig andel, som mere eller mindre aktivt vil opsøge eller i hvert fald foretrække rejsemål, hvor der f.eks. er vegetariske og veganske retter på menuen eller mulighed for særlige fordele til cykel- og togrejsende, hedder det i rapporten.

Marked blandt højere indkomster
Folk med høje husstandsindkomster er i højere grad tilbøjelige til i et vist, mindre omfang at integrere klimahensyn i deres feriepraksis.

Ifølge rapporten er det blandt folk med høj husstandsindkomst, man finder den mest klimaskadelige feriepraksis, i hvert fald når det kommer til omfanget af flyrejser. Men samtidig er det netop blandt de ferierende i det næsthøjeste indkomstsegment, nemlig dem med en årlig husstandsindkomst på 900.000-1.100.000, at forskerne kunne se den største andel, som i et vist omfang vil tage klimahensyn i ferielivet.

Der er altså et købedygtigt publikum til klimagunstige ferieprodukter – om end der er også grænser for, hvor meget dette publikum ønsker at give afkald på af hensyn til klimaet. Her viser rapporten, at ferieudbyderne markedsføringsmæssigt har svært ved at nå de klima-interesserede feriegæster, og at turistorganisationerne med fordel kan hjælpe ferieudbydere med at målrette deres markedsføring til denne gruppe turister. Hovedforfatteren bag rapporten har netop modtaget en større bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond til forskning i klimavenlige ferieformer.

Læs hele rapporten ”Klimagunstigt ferieliv” her.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved seniorforsker Lars Kjerulf Petersen, tlf.: +4587158575, email: lkp@envs.au.dk.