Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Jægere skød markant færre ræve

I jagtsæsonen 2013/14 blev der i alt nedlagt 2,259 mio. stykker vildt. Det er en tilbagegang på fem procent i forhold til den foregående sæson, svarende til ca. 110.000 stykker vildt.

24.09.2014 | Steen Voigt

Død ræv

Død, voksen ræv i indgangen til grav. © Foto: Morten Hilmer

Det mest markante fald er sket for rævene, fortæller den årlige vildtudbyttestatistik fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

På landsplan faldt udbyttet af ræve således til 27.800, næsten 10.000 færre end i de to foregående sæsoner. Kun i hovedstadsområdet var der en svag fremgang, men ellers var der nedgang i udbyttet i alle andre dele af landet: 2 procent i Nordøstsjælland, 16-30 procent på det øvrige Sjælland og Lolland-Falster, 8 procent på Fyn og 21-43 procent i Jylland.

Seniorbiolog Tommy Asferg, der står for den årlige vildtudbyttestatistik, peger på forekomsten af hvalpesyge i Jylland som mulig forklaring på nedgangen i jagtudbyttet for ræve.

”I juli 2012 blev der konstateret hvalpesyge på en minkfarm i det sydlige Jylland, og siden har sygdommen antaget epidemisk karakter på minkfarme i Jylland,” fortæller Tommy Asferg og fortsætter: ”Fra oktober 2012 og fremefter har jægere og andre, der færdes meget i naturen, fundet et større antal døde ræve, og undersøgelser af rævene ved DTU Veterinærinstituttet har vist, at de var smittet med hvalpesyge. Vi ved ikke, om nedgangen i jagtudbyttet skyldes hvalpesyge i alle dele af landet, men indtil videre er hvalpesyge i minkfarme alene konstateret i Jylland syd for Limfjorden.”

Højeste antal jagttegnsløsere siden 1941 

Årets vildtudbyttestatistik nævner også, at antallet af jagttegnsløsere i jagtsæsonen 2013/14 var det højeste siden den landsdækkende statistik blev indført i 1941.  I alt 176.943 løste jagttegn, og stigningen i jagttegnsløsere gennem de forudgående ni sæsoner er dermed fortsat.

Der var 10.750 kvinder blandt jagttegnsløserne i 2013/14, svarende til en andel på 6,1 procent. Det er det højeste antal kvinder, der har løst jagttegn i en enkelt sæson siden 1973, hvor antallet blev opgjort særskilt for første gang. Mere end to tredjedele af alle jægere indberettede vildtudbytte (67,5 procent), og næsten tre fjerdedele af jægerne indberettede deres udbytte via internettet (74,0 procent).

Om Vildtudbyttestatistikken 

Oplysningerne til Vildtudbyttestatistikken indsamles af Naturstyrelsen og bearbejdes af Aarhus Universitet, som også står for vedligeholdelse og opbevaring af de indsamlede data. Vildtudbyttestatistikken er en database, der indeholder oplysninger om jægere og nedlagt vildt i Danmark. Alle jægere har pligt til at indberette deres personlige vildtudbytte efter jagtsæsonens udløb.

Kontakt: Seniorbiolog Tommy Asferg, tlf. 8715 8869, ta@bios.au.dk
               DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi
               Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2013/14. Asferg, T. 2014. Notat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet. 9 s.

Notatet

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen
Tags: Vildtudbyttestatistik, jagttegnsløsere, jægere