Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Iltsvindet vil ikke give slip

Det er usædvanligt, at iltsvind er så udbredt midt i november.

25.11.2016 | Michael Strangholt

Årets fjerde og sidste rapport om iltsvind i de danske farvande viser, at områder med større havdybde fortsat lider af iltsvind.

Iltsvindet i de værst ramte områder er intenst med iltfrie forhold og frigivelse af giftig svovlbrinte fra bunden. De værst ramte områder var i midten af november det sydlige Lillebælt og tilstødende fjorde, Flensborg Fjord og den vestlige del af Ærø Bassinet i Det Sydfynske Øhav.

I 2014 var der også iltsvind i november, men slet ikke så kraftigt som i år. Ifølge den seneste iltsvindsrapport er det en kombination af overskud af næringsstoffer og manglende efterårsstorme, der er skyld i, at det i år er vanskeligt at slippe af med iltsvindet.

 Selv om iltforholdene blev forbedret fra midt i oktober til midt i november i 2016 fx i det sydlige Lillebælt og tilstødende fjorde, Flensborg Fjord og Det Sydfynske Øhav, så var iltforholdene i disse og andre iltsvindsramte områder alligevel usædvanlig dårlige for årstiden bl.a. sammenlignet med forholdene midt i november 2014.

Perioden fra slutningen af oktober til midten af november var karakteriseret ved, at vinden var under langtidsmidlen, hvilket var særlig markant sidst i perioden. Temperaturen var jævnt aftagende og på niveau med langtidsmidlen indtil sidst i perioden, hvor temperauren faldt betydeligt. I de dybere områder, hvor lagdelingen var stærkere, har vinden ikke kunnet bryde lagdelingen og har derfor heller ikke kunnet tilføre ilt til bundvandet.

Der kan kun komme ilt til bundvandet i de berørte områder ved længerevarende kraftigt blæsevejr eller en god storm. I modsat fald vil iltsvindet kun forbedres langsomt og potentielt kunne strække sig ind i 2017.

Kontakt: Seniorrådgiver Jens Würgler Hansen, tlf. 8715 8805, jwh@bios.au.dk
                 DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi
                 Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Iltsvind i de danske farvande i oktober-november 2016. Jens Würgler Hansen, David Rytter & Thorsten J. Skovbjerg Balsby. 2016. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi.

 

 

 

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen