Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Iltsvindet blev mindre i oktober

Årets tredje rapport om iltsvind viser et fald i udbredelsen.

04.11.2016 | Michael Strangholt

Det er primært de mere lavvandede områder, der har fået det bedre, mens områder med større havdybde fortsat lider af iltsvind.

Efter at en varm og relativ vindstille september gav det største areal med iltsvind siden 2009, har efterårsblæsten hvirvlet frisk, iltholdigt vand ned til mange af de berørte områder i løbet af oktober. Det viser iltsvindsrapporten for september-oktober 2016 fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

Iltsvindet i slutningen af oktober var markant mindre udbredt og mindre intenst end i slutningen af september væsentligst i en del hovedsageligt lavvandede områder, mens iltsvindets udbredelse og styrke var fastholdt i andre typisk lidt dybere områder.

                     

    
Iltsvindets udbredelse midt i hhv. september og oktober baseret på målinger foretaget af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA).

I de værst ramte iltsvindsområder, det sydlige Lillebælt og Det Sydfynske Øhav, førte den lange periode med kraftigt iltsvind og iltfrie forhold til frigivelse af giftig svovlbrinte fra bunden. I Haderslev Fjord resulterede de dårlige forhold i, at fisk og bunddyr døde. Forskerne formoder, at de iltfrie forhold og frigivelse af svovlbrinte også har haft negative konsekvenser for dyre- og planteliv i andre hårdt ramte områder, men dette er ikke undersøgt.

Til gengæld blev iltforholdene i perioden markant bedre i Limfjorden, dele af Mariager Fjord, Aarhus Bugt, det nordlige Bælthav og Storebælt .
I det sydlige Lillebælt og tilstødende fjorde, Flensborg Fjord, Det Sydfynske Øhav, Kattegat og nordlige Øresund har iltforholdene været uændrede eller er kun svagt forbedrede, viser rapporten.

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi offentliggør årets næste iltsvindsrapport 3. december 2016. Rapporterne udarbejdes i samarbejde med Naturstyrelsen samt svenske og tyske institutioner.

Kontakt: Seniorrådgiver Jens Würgler Hansen, tlf. 8715 8805, jwh@bios.au.dk
                 DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi
                 Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Iltsvind i de danske farvande i september-oktober 2016. Jens Würgler Hansen, David Rytter & Thorsten J. Skovbjerg Balsby. 2016. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi.

Du kan læse seneste iltsvindsrapport her.

 

 

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen