Aarhus Universitets segl

Iltsvind markant svundet ind i danske farvande

Bunddyr og planter i de indre danske farvande kan nu ånde noget friere end tidligere i år.

Fisk, planter og bunddyr er ikke så plagede af iltsvind som tidligere i efteråret. Det viser årets sidste iltsvindsrapportering fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet. (Foto: Colurbox).
Iltsvindets udbredelse i november 2022. Det samlede areal med iltsvind i de indre danske farvande (inden for EEZ-linjen) udgjorde godt 100 km2 sidst i november, heraf var kun 2 % påvirket af kraftigt iltsvind. Iltsvindsarealet udgjorde godt en tredjedel af arealet i oktober og omkring halvdelen af arealet i november sidste år. I de indre danske farvande var der midt i november et areal på mere end 3.000 km2 med lavt iltindhold, som dog var over grænsen til iltsvind.
Iltsvindets udbredelse i oktober 2022.

Årets sidste iltsvindsrapportering viser, at efterårets tidligere kraftige iltsvind nærmest er borte. Sidst i november var kraftigt iltsvind ophørt i de indre farvande bortset fra et lille område i den dybeste del af Mariager Fjord og i det sydlige Lillebælt øst for Als.

Det viser et nyt notat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, som rapporterer om iltsvindets udbredelse og styrke på baggrund af målinger fra Miljøstyrelsen og data fra myndighederne i Tyskland og Sverige.

Udbredelsen af moderat iltsvind var begrænset til enkelte lokale små områder, en smal stribe i det nordlige Øresund og et mere udbredt område i henholdsvis Øresund og Arkonabassinet, som ligger vest for Bornholm og er er ”indgangen” til Østersøen. Desuden var der en del områder med lavt iltindhold, næsten udelukkende i farvandene syd for Djursland.

Det samlede areal med iltsvind i november var dermed meget mindre end i oktober i år og en del mindre end i november sidste år.

Kraftig blæst gav markant forbedring af iltforholdene
Effekten af kraftig vind er ifølge notatet langt størst i mere lavvandede områder, da der på dybere vand som regel skal langvarig kraftig blæst eller en storm til at opblande vandsøjlen og derved transportere ilt til bundvandet. Høj vandtemperatur stimulerer udviklingen af iltsvind.

Der var stormende kuling med vindstød som stærk storm en enkelt dag i starten af november. Men for iltforholdene var det af større betydning, at der var flere sammenhængende dage med kraftig østenvind midt i november, hvor der to af dagene var stormende kuling med vindstød af stormstyrke.

Det gav opblanding af vandsøjlen, samt forhøjet vandstand og vindstuvning og efterfølgende udskiftning af bundvandet især langs den sydøstjyske kyst. Vandudskiftningen resulterede sammen med omrøringen af vandsøjlen i, at iltforholdene i bundvandet var markant forbedret sidst i november, skriver forskerne i notatet.

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi udsender hvert år fire iltsvindsrapporter. Rapporterne beskriver de aktuelle iltforhold i de danske farvande i perioderne juli-august, august-september, september-oktober og oktober-november. Perioderne dækker det tidsrum, hvor iltsvind typisk er mest udbredt. Det aktuelle notat gør status for udviklingen og udbredelsen af iltsvind i de indre farvande i perioden fra 27. oktober til og med 24. november 2022. Formålet er at give offentligheden et overblik over iltsvindssituationen i perioden.

Læs hele notatet ”Iltsvind i danske farvande - 27. oktober- 24. november 2022” her.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved seniorrådgiver Jens Würgler Hansen, tlf. 30 18 31 09, e-mail: jwh@ecos.au.dk.