Aarhus Universitets segl

Iltsvind halveret på en måned

Fra sidst i oktober til sidst i november blev iltsvindet reduceret markant.

Iltsvindet har fået langt mindre udbredelse i løbet af november, viser årets sidste iltsvindsnotat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. (Foto: Colourbox).

Det samlede areal med iltsvind i november var meget mindre? end i oktober i år og lidt mindre end på samme tid sidste år.

Det viser et nyt notat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, som rapporterer om iltsvindets udbredelse og styrke på baggrund af målinger fra Miljøstyrelsen og data fra myndighederne i Tyskland og Sverige.

Iltforholdene i de indre danske farvande blev markant forbedret fra sidst i oktober til sidst i november, hvor der kun var enkelte områder med iltsvind.

Det resterende iltsvind var især i det sydlige Lillebælt og omgivende farvande samt i Mariager Fjord. Der var fortsat udbredte områder med lavt iltindhold (4-6 mg/l) især i Kattegat, Øresund og syd for Ærø/Langeland.

Det samlede areal berørt af iltsvind i de indre danske farvande (inden for EEZ-linjen) udgjorde knap 300 km2 midt i november, heraf var kun 6 % påvirket af kraftigt iltsvind. Udbredelsen i november var godt 50 % mindre end i oktober i år og 20 % mindre end i november sidste år.

I løbet af rapporteringsperioden faldt temperaturen, men generelt var vejret mildt for årstiden med relativ høj temperatur og ikke ret meget blæst.

Det milde vejr med relativ høj temperatur og overvejende svag vind i begyndelsen af måneden betød dog, at iltsvindet tog til i nogle områder i løbet af første halvdel af november. I den indre del af Flensborg Fjord og i Nybøl Nor blev der frigivet giftig svovlbrinte fra bunden.

Sidst i perioden, 18.-20. november, blæste det dog en del, og 19. november var der stormende kuling med vindstød af stormstyrke, hvilket kan have tilført ny ilt i bunden af vandsøjlen flere steder.

Iltsvind kan give svovlbrinte i vandet
Hvis bundvandet ikke tilføres tilstrækkelig ilt, bliver iltforbruget større end ilttilførslen, og til sidst opstår der iltsvind. Ved længerevarende iltsvind kan al ilten blive opbrugt, og så kan havbunden afgive giftig svovlbrinte til vandet, og dermed yderligere forværre tilstanden for bunddyr og fisk.

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi udsender hvert år fire iltsvindsrapporter. Rapporterne beskriver de aktuelle iltforhold i de danske farvande i perioderne juli-august, august-september, september-oktober og oktober-november. Perioderne dækker det tidsrum, hvor iltsvind typisk er mest udbredt. Den aktuelle rapport gør status for udviklingen og udbredelsen af iltsvind i de indre farvande i perioden fra 28. oktober til og med 24. november 2021. Formålet er at give offentligheden et overblik over iltsvindssituationen i perioden.

Læs hele notatet ”Iltsvind i danske farvande - 28. oktober - 24. november 2021” her. 

For yderligere oplysninger, kontakt venligst DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved seniorrådgiver Jens Würgler Hansen, tlf. 87 15 88 05, e-mail: jwh@ecos.au.dk.