Aarhus Universitets segl

Guide til genopretning og forvaltning af våd natur

Forvaltere af ådale får nyt værktøj til planlægning og genopretning med fokus på biodiversitet.

Naturen og arealerne i ådalen kan have mange funktioner, fx klimatilpasning, optagelse af kvælstof, afvanding og græsningsarealer.

En ny hjemmeside guider forvaltere fra A til Å i hvordan man bedst genopretter og forvalter naturen i ådalen med fokus på biodiversitet. 

Naturen i ådalene rummer ligesom kysterne i Danmark oftest store sammenhængende naturområder med stort potentiale for at genoprette mere selvforvaltende natur. Samspillet mellem vandløbet og den våde natur i ådalen er vigtigt for genopretningen.

Hjemmesiden gennemgår indledende overvejelser, metoder til kortlægning af den nuværende tilstand og metoder og opmærksomhedspunkter til planlægning af genopretning af naturlig hydrologi, græsning, næringsstatus og vegetation.

Hjemmesiden leverer også et overblik over virkemidler til den videre forvaltning af ådalen.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved forsker Camilla Fløjgaard på 87159036 eller camf@ecos.au.dk

LÆS MERE