Aarhus Universitets segl

Forskere nedjusterer antallet af ulve, der har været i Danmark

Et internationalt forskningssamarbejde med avancerede DNA-analyser har givet nye estimater for, hvor mange ulve der egentlig har været i Danmark.

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum, Aarhus, deltager i et internationalt forskningssamarbejde (CEWOLF) med laboratorier i Tyskland, Polen og Holland, der skal gøre det muligt at følge ulvenes DNA-profiler på tværs af landegrænserne.

I forbindelse med dette samarbejde må forskerne konstatere, at det har været nødvendigt at revidere de tidligere udmeldinger om antallet af ulve, der har været i Danmark fra 2012 til foråret 2015. Antallet bør justeres fra de tidligere udmeldte 40 individer til højest 20-23 individer, hvoraf én til fire ulve er hunner, mens resten er hanner. Bestemmelserne er vanskelige, da de sker på baggrund af indsamlede prøver, hovedsagelig ulveekskrementer, forklarer seniorforsker Liselotte Wesley Andersen fra DCE. Desuden indsamles prøver fra formodede ulvebid, men de spytprøver, der er indsamlet af Naturstyrelsen, har ikke givet anledning til ændringer.

”Der vil altid være usikkerhed omkring DNA-profiler fra ekskrementprøver, da mængden af ulve-DNA er meget lille og ofte meget nedbrudt. Det har vi ikke været gode nok til at formidle tidligere,” siger Liselotte Wesley Andersen.
”De DNA-profiler, vi får fra ulv i Danmark, kan ikke sammenlignes med de DNA-profiler, vi kender fra kriminalsager. Kendskabet til menneskets DNA er langt større, og desuden betyder de samfundsmæssige og kommercielle interesser, at der er udviklet langt mere målrettede metoder.”  

Det var i forbindelse med den internationale harmonisering af brugen af de genetiske markører, at forskerne konstaterede, at DNA fra ræv giver problemer med at læse DNA-profilerne fra ulv i de danske prøver. De indsamlede danske ekskrementprøver er ikke friske prøver, men har ligget i naturen i op til flere måneder, hvor ræve har haft mulighed for at markere og dermed afsætte deres DNA på ekskrementerne.

”De tidligere udmeldinger om antallet af ulve, der har været i Danmark, burde have afventet en sammenligning med de øvrige ulve-DNA-registre, ,” erkender Liselotte Wesley Andersen.
”Vi forventer igennem det internationale samarbejde at blive  mere præcise på antallet af ulve, men endnu er processen med at genanalysere og bekræfte data ikke afsluttet”.

Opbygningen af det nationale DNA-register over ulve i Danmark fortsætter i tæt samarbejde med de nævnte europæiske forskningsinstitutioner, hvor metoderne bliver yderligere udviklet for at mindske usikkerheden på de fremtidige DNA-profiler i registreret.

Læs notatet om DNA-analyser af ulve i Danmark.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst

Liselotte Wesley Andersen, Seniorforsker, DCE, lwa@bios.au.dk 8715 8842