Aarhus Universitets segl

Flytning af færger ændrer luftforureningen i Aarhus Havn

Lavere forurening kan nu beregnes ved Molslinjens gamle anlæg tæt ved beboelse. Men forureningen flytter med til den nye placering.

Det har langt større konsekvenser for den geografiske fordeling af koncentrationen af luftforurenende stoffer i Aarhus Havn at flytte Molslinjen til en ny placering, end at hurtigfærgen til Samsø påbegynder færgefart. (Foto: Colourbox).

Luftforureningen er flyttet med Molslinjens placering i Aarhus Havn. Det viser nye beregninger baseret på aktivitetsdata om blandt andet anløb, manøvretider og placeringer for skibe i havnen.

Ifølge et nyt notat kan forskere se en tydelig effekt på den geografiske fordeling af forureningskoncentrationer, efter at Molslinjen er flyttet til den nye placering.

Der ikke længere forhøjede koncentrationer omkring den tidligere terminal for Molslinjen, men højere koncentrationer optræder nu omkring den nye placering af Molslinjen. Det viser et nyt notat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet for Aarhus Kommune.

Det betyder, at forureningsniveauerne over tætbeliggende byområder, som støder op til havnen ved den tidligere terminal for Molslinjen, er blevet reduceret.

Grænseværdier for luftforureningen i Aarhus Havn
Flytning af Molslinjen og opstart af hurtigfærgeruten til Samsø har ikke ændret på de tidligere konklusioner omkring luftkvaliteten i Aarhus Havn i forhold til grænseværdier og WHO’s retningslinjer for luftkvalitet.

Der er fortsat ingen overskridelse af grænseværdierne i jordniveau for kvælstofdioxid (NO2) og fine partikler (PM2,5 - partikler under 2,5 mikrometer). Der er en mindre overskridelse af årsmiddelværdien for NO2 i 25 meters højde. For den 19. største timeværdi af NO2 er der betydelige overskridelser af grænseværdien i højderne 25-70 m.

Der er ingen overskridelser af grænseværdien for PM2,5 i nogen af de undersøgte højder. WHO’s retningslinje for årsmiddelværdien af NO2 overskrides kun i 25 meters højde, mens retningslinjen for spidsværdier for NO2 overskrides i 25-70 meter

WHO’s retningslinje for årsmiddelværdien af PM2,5 overskrides i jordniveau og i 25-70 m. Alle overskridelser finder sted i havnen tæt på kajanlæggene, hvor der ikke bor mennesker eller mennesker opholder sig i længere tid.

Forskerne kan ifølge notatet ikke se nogen tydelig effekt på koncentrationsfordeling for hurtigfærgen til Samsø ved sammenligning mellem de tidligere og nye beregninger.

Samsøfærgen betyder ikke meget for luftforureningen i Aarhus Havn
Det har ifølge notatet langt større konsekvenser for den geografiske fordeling af koncentrationen af luftforurenende stoffer i Aarhus Havn at flytte Molslinjen til en ny placering, end at hurtigfærgen til Samsø påbegynder færgefart.

Hurtigfærgen til Samsø giver ifølge forskerne bag notatet ingen tydelig effekt på koncentrationsfordelingen af sundhedsskadelige stoffer i luften. Ud over ændringer omkring Molslinjens færgelejer er den generelle koncentrationsfordeling stort set uændret i Aarhus Havn.

Af notatet fremgår det, at den totale emission i 2019 fra Molslinjen af NOx er 30,8 tons og kun 0,682 tons for hurtigfærgen til Samsø. For PM2,5-emissionen står Molslinjen for 0,503 tons og Samsøfærgen for 0,0143 tons.

I de nye beregninger i notatet beregnes der lidt lavere maksimale koncentrationsværdier for årsmiddelværdien af NO2 med størst forskel i jordniveau, og kun marginale ændringer for højderne 25-70 meter.

Læs notatet ” Luftkvalitetsberegninger i Aarhus Havn i forbindelse med flytning af Molslinjen samt ny hurtigfærge til Samsø” her. 

For yderligere oplysninger, kontakt venligst DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved seniorrådgiver Steen Solvang Jensen, ssj@envs.au.dk tlf: 30183127.