Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Flere oddere på Sjælland og Lolland

Fund af døde oddere og DNA-spor i 2019-2020 giver forskere grund til at antage, at bestanden af oddere i det østlige Danmark er i vækst. Nyt forskningsprojekt skal finde ud af, hvor de kommer fra, da man egentlig troede, at de østdanske oddere var udryddet i 1980’erne på nær en lille bestand i Nordvestsjælland.

Resultater af DNA-analyser af fundne lorte viser, at der er liv blandt østdanske oddere. (Foto: Colurbox).

Odderen er tilsyneladende i fremgang både på Sjælland og Lolland. Det viser en status for et igangværende forskningsprojekt, der skal forsøge at finde ud af, hvordan odderne i det østlige Danmark er beslægtede med oddere i Jylland, Fyn, Sverige og Tyskand.

I et notat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet beskriver forskere fra Aarhus Universitet , hvordan resultaterne af opsporingsarbejdet fordeler sig på Sjælland og Lolland i form af dødfundne oddere, DNA-spor i ekskrementer og  optagelser med vildtkameraer af oddere.

Kort over odder-fund
I forbindelse med  forskningsprojektet, blev der foretaget sporadiske eftersøgninger af odderforekomst i Vestsjælland og på Lolland.

Resultaterne af DNA-analyserne af de fundne ekskrementer viser ifølge notatet, at der både på Lolland, Midtsjælland og Vestsjælland i 2020 har været oddere. Sammenholdt med fund af i alt fem døde oddere i 2018-2020 i områderne, har forskerne kunnet lave et kort over de seneste års odderfund i det østlige Danmark. 

I december 2019 blev der indleveret en trafikdræbt odder fra Holmegårdsmose, mens der i 2020 blev fundet en odder ved Bromølle i Åmosen. Samme år blev der fundet to trafikdræbte oddere ved Sakskøbing.

Desuden blev der fundet rester af en odder i et industrikvarter i Albertslund i 2018 der formodentlig var slæbt dertil. under en bil. Der var tydelige slidmærker på   skindrester og få tilbageværende knogler i en fod, fremgår det af notatet.

Læs notatet ”Fund af odder på Sjælland og Lolland siden NOVANA-overvågningen i 2017” her. (link)

For yderligere oplysninger, kontakt venligst DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved  seniorforsker Liselotte Wesley Andersen (DNA-analyser), tlf. 30183135, lwa@bios.au.dk eller  seniorrådgiver Morten Elmeros (odderovervågning) tlf. 20731575, elm@bios.au.dk.