Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fejl i nedbørsdata

Underestimering af nedbøren over Danmark kan påvirke beregningen af udvaskning af kvælstof.

15.08.2020 | Michael Strangholt

Regvejrsdata fra DMI har vist sig at underestimere mængden af nedbør. (Foto: Colourbox).

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi har sammen med GEUS sandsynliggjort, at nedbøren i en årrække har været underestimeret, og at DMI’s nedbørsdata er inkonsistente.

Da udvaskningen af næringsstoffer afhænger af nedbørsmængden betyder dette f.eks., at den del af næringstoftransporten, der er baseret på modellering, potentielt kan være underestimeret.

Det vurderes at kunne have konsekvenser for dele af den rådgivning, som DCE leverer til MFVM, herunder stoftilførsler til havet, rapporteringer til EU og havkonventioner samt input til vandområdeplanerne, som Miljø- og Fødevareministeriet er i gang med at udarbejde. 

Læs DCE's redegørelse om sagen til Miljø- og Fødevareministeriet her.  

For yderligere oplysninger, kontakt venligst DCE - nationalt Center for Miljø og Energi ved kommunikationskonsulent Michael Strangholt, mis@dce.au.dk eller tel. (+45) 93508434.

Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
Tags: nedbør, udvaskning, kvælstof