Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Færre sæler i Vadehavet i 2016

Antallet af spættede sæler i den danske del af Vadehavet er faldet med en fjerdedel på ét år.

21.12.2016 | Michael Strangholt

For andet år i træk er antallet af spættede sæler i den danske del af Vadehavet faldet med 25 procent.

Det viser nye tal fra den fælles flyovervågning af sælbestanden, som forskere fra Danmark, Tyskland og Holland hvert år foretager.

Forskerne fra DCE – Nationalt Center for Energi og Miljø ved Aarhus Universitet og Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg har stået for de danske optællinger, som også viser, at der længere sydpå i Vadehavet er kommet flere sæler.

Samlet set er der tale om en mindre tilbagegang for bestanden af spættet sæl i Vadehavet. Mens der var et signifikant fald i Danmark (-25%) og Slesvig-Holsten (-21%) i forhold til sidste år, er bestandene i Niedersachsen og ved Hamburg forblevet konstante, og en svag stigning på 6% blev påvist i Holland.

Resultaterne fra de andre områder synes at følge sidste års tendens: I 2015 faldt antallet af spættet sæl i Danmark med 25% og i Slesvig-Holsten 10%. Eksperterne antager, at et fald i antallet af specielt unger kan være et signal om, at den samlede bestand i området har nået sin bæreevne.

En anden årsag kan være ændringer i sælernes alder og kønssammensætning på grund af influenza A epidemien i vinteren 2014-2015 hvor nogle tusinde spættede sæler døde.

Undersøgelserne koordineres årligt af den Trilaterale Sæl-ekspertgruppe (TSEG) og dækker hele Vadehavet fra Danmark via Tyskland til Holland.

"Vi har god grund til at tro, at den nuværende stagnation og sidste års langsommere vækst er et resultat af at populationen af sæler i Vadehavet er ved at nå den økologiske bæreevne hvor adgangen til føde, sygdomme og uforstyrrede hvilepladser sætter sin begrænsning på antallet af sæler," siger Jonas Teilmann, seniorforsker fra AU Institut for Bioscience.

Bestandsudviklingen af spættet sæl i Vadehavet 1975-2016

Udviklingen af sælbestanden varierer mellem regionerne, og forskerne kan også se et mindre fald i antallet af unger.

"Det faldende antal sælunger kan være det naturlige tegn på, at sælmødrene føder lidt færre unger, når bestanden har nået den økologiske bæreevne, men det kan også være forårsaget af influenza A-epidemien, som kan have påvirket de fødedygtige hunner i højere grad," forklarer Jonas Teilmann.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst seniorforsker Jonas Teilmann på tlf. +4521424291, email: jte@bios.au.dk

Hele rapporten kan downloades her.

 

Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, BIOS