Aarhus Universitets segl

DNA-analyser af ulv er ikke helt ude i skoven

Forskere star fast på forekomsten af ulve i Danmark.

I en pressemeddelelse 19/2 2016 har forskere fra Staten Naturhistoriske Museum sået tvivl om de DNA-analyser, som ligger til grund for forskernes bud på forekomst af ulve i Danmark. Denne kritik afviser forskere fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet, som står bag analyserne.

Hidtil er der fundet ulvesekvenser i 25 % af de analyserede ekskrementprøver fra 2012-2015, oplyser DCE-laboratoriet i Aarhus. Hvor mange ulve, de positive prøver repræsenterer, er svært at vurdere, men de hidtidige estimater har vist, at der er højest 20-23 forskellige ulve, som i perioden har været i Danmark.

”DNA-profilerne er usikre på grund af, at det er gamle prøver der har ligget i naturen i lang tid. Det har været betingelserne for arbejdet med at få et overblik over forekomsten af ulv i Danmark,” siger Liselotte Wesley Andersen, seniorforsker ved DCE.

Derfor har DCE-laboratoriet benyttet en metode, der specifikt fanger ulv eller hund, da disse to står hinanden genetisk nær. Herefter opformerer forskerne det fundne DNA og kan så afgøre, om der er tale om en ulv eller ej. Metoden er rettet mod prøver med en lav DNA-mængde fra den pågældende art. Det er hovedårsagen til, at DCE finder spor efter ulve i flere af de indsamlede prøver sammenlignet med de andre laboratorier. Det kan derfor afvises, at DCE’s resultater skyldes forurening med DNA fra andre arter.

”Vi kan med sikkerhed skelne DNA-sekvenser fra andre arter i vores analyser - også mellem ulv og ræv,” siger seniorforsker Liselotte Wesley Andersen.

Prøverne bliver indsamlet af et netværk af frivillige, der med stort engagement gennemsøger skovene for at finde ulvelignede ekskrementer og herefter indleverer dem til DCE’s laboratorium. Afhængig af prøven og dens tilstand, er forskerne i stand til at se, om der er spor efter ulv.

”Den mere nøjagtige analysemetode og vores dedikerede frivillige betyder, at vi finder flere prøver, der er positive for ulv,” siger Liselotte Wesley Andersen.

DCE-forskerne afviser også, at 23 ulve skulle være et urealistisk antal så kort tid efter at arten første gang blev konstateret i Danmark.

”Da ulve er mobile dyr, behøver det faktum, at der har været konstateret op til 23 dyr i en periode ikke at betyde, at disse individer fortsat er i landet. Ulvebestanden vokser med ca. 25% om året Tyskland, hvor der sidste år var mere end 35 ulvefamilier. På denne baggrund er 23 hovedsageligt strejfende individer ikke noget stort antal. Forekomsten af ulve bekræftes i øvrigt af uafhængige informationskilder som for eksempel vores systematisk opsatte vildtkameraer, som viser tilbagevendende forekomst af ulve i de områder, hvor kameraerne sidder,” siger seniorforsker ved DCE, Peter Sunde.

På grund af de forskellige analyseresultater udvider DCE samarbejdet med Tyskland for at forske videre i metodens muligheder og vil tage initiativ til at blindteste metoden yderligere.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Seniorforsker Liselotte Wesley Andersen
lwa@bios.au.dk
+45 87158842
DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi
Institut for Bioscience, AU