Aarhus Universitets segl

Der skyller mest affald ind fra Nordsøen

Der driver op mod ti gange mere affald i land fra Nordsøen end fra Østersøen. Ny opgørelse viser, at såkaldt marint affald hovedsageligt består af plastik.

Ny statusrapport beskriver resultater fra det nationale overvågningsprogram for marint affald ved danske strande. Overvågningen er udført i samarbejde mellem DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi og KIMO Danmark - Kommunernes Internationale Miljøorganisation. (Foto: Colourbox).

Snor, slikpapir og hård plast er blandt en kedelig top-20 over typer af affald, som driver i land på strande fordelt over Danmark.

I en ny rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi gør forskere fra Aarhus Universitet status over, hvor meget affald, der i 2022 er skyllet i land på i alt otte danske strande – de såkaldte overvågningsstrande.

Særligt på strande ud mod Nordsøen og Skagerrak blev der fundet meget marint affald. Her fandt man i snit 358 stykker marint affald på hver 100 meter strand (medianværdi). Omvendt fandt man ”kun” 25 stykker affald på strande ved Østersøen for hver 100 meter.

For Gudmindrup strand, som er den eneste strand beliggende i Storebælt i overvågningsprogrammet, var medianværdien for årets tællinger 53 genstande per 100 m, og for Brøndby strand var den 101 genstande per 100 m.

Plast den store synder
På landsplan kunne forskerne registrere regionale forskelle i sammensætningen af affaldet på strandene. Der fandtes en relativt stor andel af fiskerirelateret affald (18 %) ved strandene i Nordsøen/Skagerrak. Det bestod af polyethylen-snor fra bundtrawl, de såkaldte ”dolly ropes”, samt andre typer af snore specifikt relateret til fiskeri. Til sammenligning udgjorde fiskerirelateret affald mindre end 5 % på de øvrige strande.

Sanitært affald, herunder især vatpinde af plastik udgjorde en anden betydelig affaldstype på flere strande, og var nr. 1 på top-20 for Nordsøen/Skagerrak med 45 genstande per 100 m (medianværdi). Vatpinde af plastik var ligeledes at finde på top-20 for Østersøen (nr. 18) og for de bynære strande (nr. 2). Samlet set udgjorde chipsposer, haglskåle  og mange andre plastprodukter over 85% af affaldet på landsplan.

Se opgørelserne af marint affald for de forskellige strande og læs rapporten ”Overvågning af marint affald i Danmark i 2022 – mængder, affaldstyper og kilder” her.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved seniorrådgiver Jakob Strand, jak@ecos.au.dk, tel.: +4593509654.