Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

DCE offentliggør ”Grønt indblik”, Årsberetning 2018

Årsberetningen fortæller om den brede vifte af forskningsbaseret rådgivning, overvågning og forskning inden for miljø og natur fra Aarhus Universitet.

27.06.2019 | Kirsten Bang

annual report

Årsberetningen giver samtidig et indblik i, hvilken betydning disse aktiviteter har for vores miljø og samfund. Læs bl.a. om DCE’s og flere europæiske miljøforskningsinstitutioners fælles projekt vedrørende håndtering af risici forbundet med FNs 17 verdensmål, om status for luftforureningen i Danmark og om mængderne af plastikaffald på de danske strande.

DCE har i 2018 leveret i alt 95 rådgivningsrapporter (heraf 48 videnskabelige DCE-rapporter og 23 tekniske DCE-rapporter) og 95 faglige redegørelser (notater) og høringssvar. Se flere nøgletal i årsberetningen.

Grønt indblik, Årsberetning 2018. Redaktion: Kirsten Bang. 2019. Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. 37 s.

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen
Tags: annual report, environment, research, governance